2. 11. 2016

Zomrela Oľga Slušná

Zomrela Oľga Slušná

Vo veku 93 rokov zomrela v utorok 1. novembra bývalá novinárka JUDr. Oľga Slušná, rodená Miškovská, ktorá bola dlhoročnou redaktorkou Československej tlačovej kancelárie (ČSTK), zakladateľkou encyklopedického časopisu Pyramída, členkou Slovenského syndikátu novinárov a autorkou troch kníh.
TASR o jej úmrtí informoval jej vnuk Roman Slušný.
Oľga Slušná sa narodila 8. októbra 1923 v Košiciach, kde jej strýko Július Kustra založil prvé slovenské kníhkupectvo. A práve životné príbehy rodiny jej starých rodičov - Petra a Anny Kustrovcov sa stali inšpiráciou k napísaniu knihy Mamina modlitba (2003), na ktorú neskôr nadviazala voľným pokračovaním nazvaným Dcérina láska – kronika skutočného života (2006). Práve za tieto publikácie, v ktorých boli spomínané aj príbehy bobroveckých murárov, ktorí kedysi pomáhali stavať Budapešť, ako aj vrelý vzťah k obci a šírenie jej dobrého mena, získala v roku 2007 čestné občianstvo obce Bobrovec, kde si priala byť aj pochovaná.
Po promócii začínala ako právnička v Národnej poisťovni a v Kovorobných závodoch. Neskôr nastúpila do Československej tlačovej kancelárie, kde pracovala vyše 33 rokov ako redaktorka. V rámci svojho zamestnania zostavila prvú slovenskú publikáciu Kto je kto na Slovensku (1970), ktorej celý náklad dala Štátna bezpečnosť spáliť, nakoľko sa v nej nachádzali aj mená významných ľudí, ktorí po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy do Československa z republiky emigrovali. V roku 1971 založila encyklopedický časopis PYRAMÍDA a bola jeho šéfredaktorkou až do čias, kým ho neprebralo iné vydavateľstvo. Popri práci v agentúre a výchove svojich piatich detí sa venovala písaniu fejtónov, humorných i kritických poviedok a životných príbehov do viacerých printových médií, ako boli dnes už neexistujúce tituly Večerník či Roháč. Zostavila aj dva scenáre realizovaných televíznych večerníčkov pre deti. V dôchodkovom veku pracovala ako jazyková redaktorka v denníku Národná obroda či časopise Verejná správa.
Posledná rozlúčka so zosnulou Oľgou Slušnou sa uskutoční v pondelok 7. novembra o 10.15 h v bratislavskom krematóriu.


Copyright © TASR 2016