2. 11. 2016

Medzinárodný deň za ukončenie beztrestnosti za zločiny proti novinárom

Medzinárodný deň za ukončenie beztrestnosti
za zločiny proti novinárom

Za posledné desaťročie bolo pri svojej práci zabitých vyše 800 novinárov a len osem percent z týchto prípadov bolo objasnených. Upozorňuje na to Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) počas Medzinárodného dňa za ukončenie beztrestnosti za zločiny proti novinárom, ktorý si pripomína 2. novembra.
Až 92 percent neobjasnených prípadov je pre verejnosť znamením, že sloboda prejavu nie je chránená, že spoločnosť nedokáže zaručiť ľuďom právo na informácie. Preto musí každá vláda v súlade so svojimi záväzkami vyšetriť zločiny voči novinárom, uviedol co vyhlásení námestník generálnej riaditeľky UNESCO pre komunikáciu a informácie Frank La Rue.
Posolstvom 2. novembra ako Medzinárodného dňa za ukončenie beztrestnosti za zločiny proti novinárom podľa jeho slov je to, že ak dovolíme akúkoľvek formu násilia voči žurnalistom, dovolíme, aby zvíťazila beztrestnosť. A ak zvíťazí beztrestnosť v prípadoch násilia voči novinárom i obhajcom ľudských práv, je to "pozvánkou" na ďalšie násilie, podnetom a povzbudením pre útočníkov, aby pokračovali.
Uvedený deň je dôležitý nielen pre to, aby sme spomínali a uctili si všetkých, ktorí zomreli pri plnení svojich úloh, ale aj na to, aby sme vyzývali na spravodlivosť v prípadoch novinárov, ktorí sa stali terčom násilia a obťažovania, zdôraznil La Rue. Ukončenie beztrestnosti pri všetkých takýchto činoch je najvýznamnejším krokom k zaručeniu bezpečnosti novinárov.
Ochrana novinárov a zaručenie slobody tlače je zásadné pre rozvoj spoločností a dôležité pre to, aby si každý človek mohol uplatňovať právo na prístup k informáciám a tak i právo zúčastňovať sa ako občan na demokracii. Slobodu prejavu, demokraciu a prístup k informáciám potrebujeme na trvalý rozvoj, preto všetky členské krajiny OSN vo vlani prijatých Cieľoch udržateľného rozvoja uznali potrebu zaručiť verejný prístup k informáciám pri úsilí o dosiahnutie všetkých 17 cieľov, napísal predstaviteľ UNESCO.
Medzinárodný deň za ukončenie beztrestnosti za zločiny proti novinárom (IDEI) vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN na 2. novembra, čo je výročie zavraždenia dvoch francúzskych novinárov v Mali v roku 2013. Štyri roky predtým zavraždili vyše 30 novinárov pri masakri v provincii Maguindanao na Filipínach, čo bol najkrvavejší útok proti novinárom v dejinách. Ani jeden, ani druhý prípad nebol dosiaľ objasnený, uviedol La Rue.
UNESCO v rámci úsilia o zaistenie spravodlivosti pre novinárov spolupracuje so súdnymi orgánmi na celom svete, aby im zdôraznilo dôležitosť prípadov zavraždenia žurnalistov. Pozornosť na túto otázku obracia UNESCO aj v partnerstve s médiami, vládami a skupinami občianskej spoločnosti. Tieto snahy rozširuje Akčný plán OSN pre bezpečnosť novinárov a problematiku beztrestnosti, ktorý vyzýva na široké partnerstvá rôznych zainteresovaných skupín.

Copyright © TASR 2016