1. 11. 2016

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

Grafické, reklamné či televízne štúdiá nájdu odborníkov aj medzi stredoškolákmi. Na prácu v multimediálnej sfére ich pripravuje Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici, ročne je to okolo 30 študentov. Škola chce svoj študijný odbor multimédiá prezentovať počas Dňa médií v domovskej aule 9. novembra.
"Prioritou je uplatnenie našich absolventov v praxi a ich plnohodnotné presadenie sa vo všetkých sférach mediálnej oblasti," informoval TASR Kamil Kordík, riaditeľ Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša.
Vedenie školy spolu s odborníkmi z významných médií hľadá nové možnosti prepojenia vyučovania s praxou. K tomu má pomôcť aj workshop počas Dňa médií zameraný na audiovizuálnu techniku, tvorbu filmov či grafických materiálov.
Ako Kordík dodal, počas štúdia sa študenti učia využívať multimediálne zariadenia, sú schopní uplatniť sa v komerčnej sfére v grafických, reklamných, hudobných, rozhlasových i televíznych štúdiách, vo filme, pri tvorbe publikácií, materiálov pre e-learning i virtuálne vzdelávanie.
"Multimédiá, to nie je len teória, ide hlavne o prax. Naši žiaci preto dostávajú potrebný čas na realizáciu rôznych projektov, vedieme ich k samostatnému mysleniu a ku kreatívnemu prístupu k práci. Škola im na to poskytuje potrebné odborné a technické zázemie," doplnila Tatiana Vráblová, garantka študijného odboru a odborná pedagogička školy.

Copyright © TASR 2016