3. 11. 2016

Ústavný súd SR má novú hovorkyňu

Ústavný súd SR má novú hovorkyňu
  

Hovorkyňou Ústavného súdu Slovenskej republiky je od 1. novembra 2016 Martina Ferencová. Na starosti bude mať komunikáciu s interným i externým prostredím spomínanej inštitúcie. Kľúčovými bodmi jej komunikačnej stratégie bude informovanie o práci ústavných sudcov s dôrazom na priblíženie ich rozhodnutí laickej verejnosti, spolupráca s novinármi z regionálnych i celoslovenských médií a šírenie dobrého mena Ústavného súdu SR.
Martina Ferencová je absolventkou Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove – odbor slovenský jazyk a literatúra – estetická výchova a tiež absolventkou Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove (ďalej FM PU v Prešove) – odbor manažment. Pracovala 14 rokov v regionálnych a celoslovenských médiách. Posledných 9 rokov pôsobila na akademickej pôde. Na Fakulte manažmentu PU v Prešove bola 6 rokov manažérkou pre komunikáciu a PR a tiež hovorkyňou.

Ocenenia:

6. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2000 – 1. miesto v kategórii – rozhlasové médiá

7. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2001 – 1. miesto v kategórii – rozhlasové médiá

Memoriál J. Mágu organizovaný Katedrou žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku – 1. miesto v kategórii próza
Neoficiálny