Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje súbeh námetov na pôvodnú televíznu tvorbu v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania (MK 138/2012/M) na roky 2013 – 2017 a podľa Zákona o vysielaní a retransmisii č. 308/2000 § 3 písmeno k/ na spracovanie života významnej postavy slovenských dejín, Andreja Hlinku.


Ponuka na dokumentárny film k 100. výročiu Deklarácie slovenského národa a 80. výročiu smrti Andreja Hlinku


Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje súbeh námetov na pôvodnú televíznu tvorbu v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania (MK 138/2012/M) na roky 2013 – 2017 a podľa Zákona o vysielaní a retransmisii č. 308/2000 § 3 písmeno k/ k 100. výročiu Slovenského národného divadla.


Ponuka na dokumentárny film k 100. výročiu SND