24. 3. 2017

RVR NEWS.Výberové konanie - jar 2017

RVR NEWS

 Výberové konanie - jar 2017

Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z.

Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.

Základné podmienky konaní:
1.    lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie/zmenu licencie: 19. 4. 2017
2.    miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava
3.    dátum verejného vypočutia v konaniach: 24. 5. 2017
Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania:

 Lokalita  Frekvencia
 [MHz]
 Výkon
  [W]
 Bratislava  93,3  50
 Budulov     103,2  150
 Zvolen     100,7  200
 Žilina     101,9  500
 Žilina        88,2  500
 Senec     102,4   100