22. 3. 2017

Stanovisko Audiovizuálneho fondu k vyjadreniam Juraja Jakubiska

Stanovisko Audiovizuálneho fondu 


k vyjadreniam Juraja Jakubiska 

Rada Audiovizuálneho fondu sa na svojom rokovaní 21.3.2017 zaoberala aj niektorými vyjadreniami režiséra Juraja Jakubiska, publikovanými v týždenníku Plus 7 dní. V súvislosti s tvrdeniami, ktoré sa priamo týkajú činnosti Audiovizuálneho fondu, členovia rady vyjadrili svoje znepokojenie najmä nad tým, že sa Juraj Jakubisko verejne pokúša vytvárať zdanie „špinavého pozadia“ slovenskej kinematografie či dokonca „vydierania“ v súvislosti s jeho pripravovaným projektom Perinbaba 2.
Členovia Rady Audiovizuálneho fondu jednoznačne skonštatovali, že Juraj Jakubisko nepredložil žiadne fakty ani dôkazy, ktoré by preukazovali pravdivosť jeho tvrdení týkajúcich sa Audiovizuálneho fondu a členov jeho orgánov. Viaceré publikované vyjadrenia poškodzujú meno Audiovizuálneho fondu a zároveň sa snažia vytvoriť vo verejnosti dojem, že v slovenskej kinematografii existujú netransparentné mechanizmy prerozdeľovania verejných financií a „špinavosti“ v profesijných vzťahoch.
Takéto vyjadrenia Juraja Jakubiska sú v preukázateľnom rozpore so skutočnosťou. Ich cieľom je pravdepodobne iba vytvoriť mediálny priestor pre propagáciu jeho pripravovaného projektu a nepriamo tak vyvolať nátlak na členov odbornej komisie, ktorí posudzujú a hodnotia žiadosti na tento projekt. Zároveň takéto nepravdivé vyjadrenia môžu slúžiť aj na odvedenie pozornosti od skutočnosti, že na predchádzajúci a nezrealizovaný projekt Jakubiskovho filmu s názvom „Zabudnutý epos“ má žiadateľ nevysporiadaný vzťah s Audiovizuálnym fondom. Tento vzťah súvisí najmä s tým, že žiadateľ ešte v roku 2013 prijal dotáciu z Audiovizuálneho fondu, zmluvne určenú na nakrúcanie uvedeného filmu, pričom všetky poskytnuté prostriedky minul, no nakrúcanie sa vôbec neuskutočnilo. Juraj Jakubisko sa pravdepodobne pokúša odviesť pozornosť verejnosti aj od toho, že Audiovizuálny fond bol vôbec prvou inštitúciou, ktorá projekt filmu Perinbaba 2 podporila ešte v štádiu jeho vývoja sumou 15 tisíc eur, ktorú si Juraj Jakubisko celú nechal vyplatiť ako svoj autorský honorár.
Rada Audiovizuálneho fondu preto v tejto súvislosti verejne vyzýva Juraja Jakubiska, aby sa zdržal takých ďalších verejných vyjadrení, ktoré môžu poškodzovať meno Audiovizuálneho fondu a ktoré nie sú podložené faktami ani preukázateľnými skutočnosťami. Vyjadrenia Juraja Jakubiska o tom, že Audiovizuálny fond „odmieta podporovať“ jeho filmy, sú nepravdivé. Na podporu jeho projektov fond doteraz vyčlenil takmer 400 tisíc eur, no žiaden z nich zatiaľ nie je dokončený. Aj preto by Juraj Jakubisko so svojím producentským tímom namiesto netransparentného obchádzania predchádzajúcich nevysporiadaných vzťahov mali hľadať najmä spôsob, ako napraviť všetky podlžnosti žiadateľa súvisiace s prechádzajúcim Jakubiskovým projektom.