21. 6. 2018

Časopisy do súťaže Podtatranský školák môžu žiaci prihlásiť do 8. júla

Časopisy do súťaže Podtatranský školák môžu 

žiaci prihlásiť do 8. júla


Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Podtatranská knižnica v Poprade vyhlásili 4. ročník súťaže školských časopisov Podtatranský školák pre žiakov základných škôl Prešovského a Košického kraja. „Jej cieľom je podporiť a rozvíjať tvorivé aktivity detí a mládeže v oblasti literárnej tvorby,“ informovala Monika Naštická z Podtatranskej knižnice s tým, že uzávierka súťaže je 8. júla.
Do súťaže je potrebné zaslať školské časopisy vydané v aktuálnom školskom roku a každý účastník musí poslať minimálne dve rôzne čísla v dvoch vyhotoveniach. „Prihlásiť časopis je možné zaslaním prihlášky spoločne s časopismi alebo odoslaním vyplnenej prihlášky na emailovú adresu bibliografia@kniznicapp.sk. Prihláška a propozície k súťaži sú zverejnené na našom webe a na facebookovom profile. Časopisy je potrebné zaslať na našu poštovú adresu,“ upozornila Naštická.
Časopisy bude hodnotiť odborná porota zložená z dlhoročných redaktorov a grafikov, novinári sa pozrú na obsah a štylistiku, fotografie, titulnú stranu, zhodnotia tiež kreativitu a grafické spracovanie. Výsledky vyhlásia v poslednom septembrovom týždni v Podtatranskej knižnici v Poprade a zverejnia na internetovej stránke knižnice a v regionálnych periodikách.
Vlani sa do súťaže zapojilo 22 škôl, napokon zvíťazil časopis Strapček z Novej Ľubovne, na druhom mieste sa umiestnil Amosáčik z Bardejova a treticu najlepších doplnil časopis Ratolesť z Košíc. „Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu,“ uzavrela Naštická.

Copyright ©TASR 2018