8. 10. 2008

Pravdoklamári 15 ?

Pravdoklamári 15 ?
Denník Pravda opäť predviedol umenie „objektívnej žurnalistiky“ a hneď v dvoch článkoch vo svojom vydaní dňa 8. októbra 2008 ukázal v plnej nahote, čo znamená verejnosti podávať tendenčné informácie. Najprv denník Pravda priniesol na strane 10 krátky článok pod názvom „Smer a SDKÚ prídu o nájmy za babku“, v ktorom redaktorka Diana Schniererová informuje o rozhodnutí Miestnej rady Mestskej časti Bratislava-Ružinov o zrušení uznesenia o stanovení jednotného nájmu 250 Sk za meter štvorcový pre všetky politické strany v danej lokalite z roku 1998. Redaktorka v texte uvádza aj nasledujúce vety: „Ficov Smer oznámil, že nové pravidlá hry akceptuje. Pôvodne sa pritom bránil obvineniam Aliancie Fair-play, podľa ktorej obe strany porušili zákon, keď užívali zľavy na nájomné, ale neviedli ich vo výročných správach ako dary.“ Pravdivosť prvej vety sa nedá poprieť a ani proti nej namietať. SMER – sociálna demokracia skutočne verejnosti oznámil prostredníctvom médií, že nové rozhodnutie Mestskej časti Bratislava-Ružinov bude plne akceptovať a poveril predsedu Okresnej organizácie Bratislava II, aby rokoval o novej cene za prenájom nebytových priestorov s rozlohou 27 metrov štvorcových v Dome kultúry Ružinov. SMER – sociálna demokracia týmto krokom dal jasne najavo, že si ctí rozhodnutia orgánov či už štátnej správy alebo samosprávy a plne ich akceptuje. Protestujeme však proti druhej vete, ktorou sa redaktorka zjavne snaží navodiť dojem, že SMER – sociálna demokracia pod akýmsi tlakom ustúpil zo svojich pôvodných tvrdení a argumentov o tom, že žiadny zákon porušený nebol, pretože zákon o politických stranách hovorí o cene obvyklej a nie cene trhovej, ako sa to snažila verejnosti nahovoriť Aliancia Fair-play pri svojich nehoráznych obvineniach na adresu strany SMER – sociálna demokracia. Keďže v Mestskej časti Bratislava – Ružinov bolo od roku 1998 v platnosti uznesenie Miestnej rady o tom, že cena za prenájom nebytových priestorov pre všetky politické strany je 250 Sk za meter štvorcový, tak z toho jasne vyplýva, že Miestna časť Bratislava – Ružinov považovala za cenu obvyklú pre politické strany sumu 250 Sk za meter štvorcový. SMER – sociálna demokracia bol Alianciou Fair-play obvinený z toho, že v rokoch 2001 až 2003 si prenajímal priestory na Súmračnej ulici v Bratislave za tak „nízku“ cenu a akýsi rozdiel medzi touto nízkou cenou a cenou trhovou neuviedol vo výročných finančných správach ako dar. SMER – sociálna demokracia médiám niekoľkokrát podal vysvetlenie, že budova na Súmračnej ulici, ktorú Agentúra SMER, s.r.o., odkúpila v roku 2004, bola v čase podpisu nájomnej zmluvy v dezolátnom stave a dokonca komerčné subjekty v takzvaných „HB blokoch“ platili cenu za prenájom len 100 Sk za meter štvorcový, čo potvrdila aj Mestská časť Bratislava – Ružinov. Tieto argumenty však denník Pravda ani raz na svojich stránkach nepriniesol. Rovnako je zaujímavé, že pani redaktorku vôbec nezaujímala reakcia SDKÚ, ktorá si v Dome kultúry Ružinov prenajíma za „zvýhodnenú“ sumu niekoľko sto metrov štvorcových plochy, pričom SMER – sociálna demokracia tam má okresnú kanceláriu s rozlohou 27 metrov štvorcových. Druhý novinársky skvost dnes predviedol ekonomický redaktor Martin Kováčik v článku na strane 17 pod názvom „Protimonopolný úrad preverí Ficovo lacné teplo“. Spomínaný redaktor v predchádzajúcich článkoch nehorázne obvinil premiéra a predsedu strany SMER – sociálna demokracia Roberta Fica z toho, že motívom jeho intervencie do cien tepla v Bratislave bolo len to, že aj on s rodinou býva v tomto meste. Pán redaktor si v ostatných dňoch dal záležať na tom, aby obvolal všetky možné úrady a analytikov s cieľom priniesť bombastickú informáciu, že zastavenie zdražovania energií je v rozpore so zákonmi tohto štátu a najlepšie pre občanov SR bude, keď im zdražejú všetky energie, pretože takýto trend je predsa v celej Európe a na celom svete. Po prečítaní viacerých článkov uvedeného redaktora z posledných dní máme naozaj pocit, že denník Pravda razí teóriu: čím drahšie, tým lepšie; čím budú ceny na Slovensku vyššie a platy rovnaké, tým sa bude občanom SR lepšie žiť. SMER – sociálna demokracia chce Martina Kováčika a denník Pravda ubezpečiť, že SMER – sociálna demokracia bude vždy raziť teóriu cien primeraných kúpyschopnosti obyvateľstva. Podľa nás neexistujú dôvody na takéto výrazné zvýšenie cien tepla ani iných energií a to napriek tomu, či sa to denníku Pravda páči alebo nie. Nemôžeme predsa ľudí na Slovensku zaťažiť vo všetkých oblastiach, pri všetkých tovaroch a službách, západoeurópskymi cenami, ak ich platy sú stále veľmi vzdialené od západoeurópskeho priemeru.
Katarína Kližanová Rýsová hovorca strany SMER – sociálna demokracia