6. 10. 2008

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Pri príležitosti druhého výročia zavraždenia ruskej investigatívnej novinárky Anny Politkovskej poslala predsedníčka Slovenského syndikátu novinárov (SSN) Zuzana Krútka podporný list Únii ruských novinárov a Nadácii na podporu slobody prejavu. V liste, ktorý im adresovala v mene slovenských novinárov píše, že je neprípustné zabíjať novinárov za to, že si čestne robia svoju prácu, pričom zodpovední nedokážu zabezpečiť potrestanie vinníkov. Zdôrazňuje, že meno Politkovskej zostane symbolom dobrej novinárky, čestnej a odvážnej kolegyne. V utorok 7. októbra pripomenie dva roky od zavraždenia Politkovskej demonštrácia na Puškinovom námestí v Moskve. Protestné zhromaždenie podporili viaceré profesijné organizácie na čele s Medzinárodnou federáciou novinárov (IFJ) zastupujúcou 600 tisíc novinárov na celom svete. Rusko je vo svete na jednom z popredných miest v počte zabitých novinárov. Údaje hovoria o 230 úmrtiach od roku 1993 v súvislosti s výkonom profesie, informuje syndikát. Trom z deviatich členov licenčnej rady sa v najbližších mesiacoch skončí mandát. Dvom - Petrovi Škultétymu a Jozefovi Brázdilovi vyprší šesťročná funkcia v Rade pre vysielanie a retransmisiu (RVR) 16. decembra a predsedníčke rady Valérii Agócs 13. januára 2009, agentúru SITA o tom informovala Agócs. Výbor Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá preto vyhlásil voľbu členov RVR. Agócs verí, že parlament zvolí do konca tohto roka aspoň jedného nového člena rady, inak by rade hrozilo, že začiatkom budúceho roka nebude uznášaniaschopná. Potrebuje na to aspoň sedem z deviatich členov. Parlamentný výbor pre kultúru a médiá prijíma návrhy kandidátov na členov RVR od profesijných inštitúcii a občianskych združení pôsobiacich v oblasti audiovízie, médií, kultúry, vedy, vzdelávania, športu, registrovaných cirkví a náboženských spoločností a občianskych združení občanov so zdravotným postihnutím. Na sekretariát výboru ich treba v zatvorenej obálke s označením "Voľba členov Rady pre vysielanie a retransmisiu“ doručiť najneskôr do 7. novembra. Bližšie informácie sú dostupné na internetovej adrese: http://www.nrsr.sk/výbory/ alebo na sekretariáte výboru na telefónnych číslach: 02/ 5441 2586, 02/ 5972 1226, 02/ 5972 1227. Licenčná rada má deväť členov, ktorých volí na šesť rokov NR SR. Každé dva roky sa vymení tretina rady. Člen RVR môže byť zvolený dvakrát po sebe. Poslaním RVR je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu a vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania a retransmisie. Rada podľa zákona dbá o uchovávanie plurality informácií v spravodajských reláciách vysielateľov, ktorí vysielajú na základe zákona alebo na základe licencie. Dohliada na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich vysielanie a retransmisiu. Rozhoduje o licenciách na vysielanie, registráciách retransmisie a zastavení retransmisie a dohliada na dodržiavanie zákonných povinností vysielateľov a prevádzkovateľov retransmisie. Rada má tiež právo uložiť sankcie.

© 2008, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané. Reakcia SNS na dnešný článok Aktualne.sk "Slota prilial olej do slovensko-maďarského ohňa" - S rozčarovaním sme si prečítali článok autora J. Fila, ktorý podobne ako jeho niektorí kolegovia z médií namiesto toho, aby sa zameral na cieľ včerajšej akcie SNS – odhalenie dvojkríža v Pavlovciach, napísal úbohý článok plný nezmyslov a protirečení s účelom dehonestovať zmysel podujatia SNS. V jeho úvode píše, že "Po víkendovom presviedčaní koaličných politikov, že maďarsko-slovenský problém je živený z Budapešti a slovenskí predstavitelia vždy len reagujú, prišiel útok zo strany národniarov." O dva riadky neskôr v texte vlastné úvodné tvrdenie vyvracia spôsobom: "Tá strapatá pani, ktorá je skutočné strapatá, sa tu vyhráža, dáva otázky pánovi predsedovi vlády Slovenskej republiky, ktorej nesiaha ani po opätky topánok. Jedna chudera," vyhlásil najskôr pred zúčastneným davom. "Je priam neuveriteľné, že z nie celkom presne citovaného úryvku vyjadrenia predsedu SNS autor nepochopil, že predseda SNS neútočí, ale opäť veľmi jasne reaguje na správanie sa a vyjadrenia maďarskej ministerky zahraničných vecí pred niekoľkými dňami, keď si dovolila predvolať slovenského veľvyslanca v Budapešti len preto, lebo si nevedela vysvetliť napríklad to, prečo sa na Slovensku žiaci v školách učia po slovensky, vrátane slovenských zemepisných názvov. Odmietame tvrdenie autora, že bol Ján Slota na včerajšom odhalení dvojkríža v Pavlovciach posilnený alkoholom a riešime všetky médiá, ktoré si dovolili podobné tvrdenie, hoci sa na akcii ani nezúčastnili – tak, ako autor tohto článku. Predseda SNS sa v závere brífingu po odhalení dvojkríža v Pavlovciach vyjadril, že ochutnal pri privítaní v obci Pavlovce ríbezľové víno, ale to ešte neoprávňuje novinárov prispôsobovať si toto jeho vyjadrenie vlastným fantáziám. Pevne verím, že ak to niektorý z dotknutých novinárov nedokáže pochopiť, pomôže mu v tom niekto z jeho nadriadených. Priam neuveriteľná je tá skutočnosť, že mnohí slovenskí novinári - podľa vlastných slov sa zúrivo snažiaci o objektivitu - útočia na vlastného, slovenského politika, namiesto toho, aby sa ostro ohradili proti útokom na Slovensko, proti nezmyselnému zasahovaniu do vnútorných záležitostí SR zo strany Maďarska a proti praktikám, keď slovenský politik a poslanec NR SR namiesto krajiny, ktorej má slúžiť, obhajuje Budapešť. Mimochodom, ide jednoznačne o svetovú raritu. V prípade novinárov i poslanca. Bratislava, 6. 10. 2008 Jana Benková, tlačová tajomníčka SNS .