5. 10. 2008

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Tlačová agentúra Slovenskej republiky spúšťa od pondelka 6. októbra 2008 prvé moduly nového TASR MULTIMEDIA SEARCH SYSTEM (TMSS), ktorý umožní komfortnejšiu prácu s informáciami TASR. Tento nový systém je založený na platforme Autonomy a patrí k najlepším svetových technológiám. Ponúka prehľadnejší spôsob zobrazovania správ TASR, t. j. zobrazovanie titulkov, zobrazovanie titulkov s anotáciami či výber správ do súboru. Prelomovou novinkou je možnosť prierezového vyhľadávania v archíve TASR už od roku 1994 či priraďovanie zvukov priamo k vydaným správam. Nové možnosti ponúka TASR pre odberateľov bulletinov i záujemcom o XML či RSS. Od pondelka je TMSS k dispozícii v uvádzacej prevádzke pre všetkých súčasných klientov TASR. Na prezeranie aj pre potenciálnych klientov. Do konca októbra budú môcť súčasní klienti okrem starej cesty do všetkých textových a zvukových servisov TASR vstupovať cez nové heslo do nového TMSS. Od 1. novembra bude funkčný už len nový systém do segmentov, ktoré má klient zazmluvnené, a staré heslá budú deaktivované. Ako zdôraznil generálny riaditeľ TASR Jaroslav Rezník, "TASR aj touto zmenou realizuje krok po kroku plán revitalizácie agentúry." Pripomenul, že tento týždeň uplynie rok od presťahovania sa do moderných priestorov, ktoré zamestnancom TASR poskytujú vysoký štandard pracovného prostredia. "Agentúru i redaktorov sme vybavili tými najvyspelejšími technológiami. Zaviedli sme rad nových produktov, vrátane video spravodajstva, ktoré sme na trh uviedli ako prvá agentúra na Slovensku. Od základov sme zmenili web TASR a tak, ako sme sľúbili, teraz začíname spúšťať modernizáciu podsystémov. Som presvedčený, že odberatelia budú s novým systémom spokojní. Je prehľadnejší, rýchlejší a umožní im naozaj komfortnú prácu s informáciami," dodal. Po tejto prvej etape sprístupní TASR v nových moduloch aj databázy, multimediálne priraďovanie fotografií, videa ako aj grafov k jednotlivým správam. Členovia Rozhlasovej rady, Rady Slovenskej televízie (STV), Dozornej komisie Slovenského rozhlasu (SRo) a Dozornej komisie STV by mali dostávať mesačne odmenu vo výške priemernej nominálnej mesačnej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok. Vyplýva to z návrhu novely zákonov o SRo a STV, ktorú do parlamentu predložil poslanec za Smer-SD Ján Senko. Doteraz členom mediálnych rád prislúchala za výkon funkcie mesačná odmena v sume dvojnásobku minimálnej mzdy. Senko zmenu odôvodňuje uznesením vlády z apríla 2008, ktoré hovorí o postupnom odpojení minimálnej mzdy ako referenčnej veličiny. Uznesenie ministrovi kultúry SR Marekovi Maďaričovi ukladá do konca roka 2010 nahradiť minimálnu mzdu inou referenčnou veličinou. Právna norma zároveň zjednocuje výšku príplatkov čelných predstaviteľov mediálnych rád. Predsedovia Rozhlasovej rady a Rady STV by mali dostávať funkčný príplatok vo výške 50 percent z mesačnej odmeny. Prví podpredsedovia uvedených rád majú nárok na funkčný príplatok vo výške 20 percent a druhí podpredsedovia 15 percent z mesačnej odmeny. Predsedom Dozorných komisií SRo a STV patrí funkčný príplatok vo výške 30 percent z mesačnej odmeny. Doteraz sa funkčné príplatky udeľovali na základe štatútov jednotlivých rád. Novela umožňuje Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu používať za presne stanovených podmienok ako zdroj financovania aj úvery od bánk. Úver je možné použiť na zabezpečenie prevádzkovej činnosti súvisiacej so zabezpečovaním hlavnej činnosti, úloh a poslania týchto inštitúcií. Kvôli duplicite sa vypúšťajú ustanovenia, ktoré zakazujú STV a SRo používať verejné finančné prostriedky na podnikateľskú činnosť, podľa Senka túto problematiku upravuje zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy z roku 2004. Nároky na rozpočty SRo a STV plynúce z vyplácania odmien sa zvýšia pre každý subjekt o 71.028 Sk (2358 eur) mesačne, čo znamená ročné navŕšenie rozpočtu každého subjektu o 852.336 Sk (28.292 eur). V porovnaní s obdobím od 1. novembra 2007 do 31. októbra 2008 sa nároky na rozpočet SRo plynúce z vyplácania funkčných príplatkov zvýšia odhadom o 194.016 Sk (6440 eur) a nároky na rozpočet STV o 141.936 Sk (4711 eur). Ministerstvo financií s predloženým návrhom zásadne nesúhlasí. Podľa neho zmena spôsobu odmeňovania členov mediálnych rád bude mať negatívny dopad na rozpočty SRo a STV, a tým aj rozpočet verejnej správy. "Zásadne nesúhlasíme s tým, aby STV a SRo ako subjekty rozpočtu verejnej správy mohli prijímať úver na zabezpečenie prevádzkovej činnosti súvisiacej so zabezpečením hlavnej činnosti, úloh a ich poslania. Realizácia prijatých úverov bude mať negatívny dopad na schodok rozpočtu verejnej správy," uvádza v stanovisku k novele MF SR Copyright © TASR 2008 . Investičná skupina J&T Finance Group vykázala v minulom roku konsolidovaný čistý zisk v celkovej výške 1,6 mld. Sk (53,11 mil. €). Rok predtým pritom zaznamenala čistý zisk vo výške 3 mld. Sk (99,58 mil. €). Daňová povinnosť skupiny voči štátu v rámci dane z príjmov za minulý rok tak dosiahla viac ako 670 mil. Sk (22,24 mil. €). Najvýznamnejšie k tvorbe zisku skupiny prispel segment korporátnych investícií, v rámci ktorého vykázala skupina kladný výsledok hospodárenia v objeme 3,4 mld. Sk (112,9 mil. €). Dôležitý bol aj segment bankovníctva, ktorý dosiahol zisk 0,98 mld. Sk (32,53 mil. €). Realitný development prispel k celkovému zisku skupiny sumou 42,4 mil. Sk (1,407 mil. €). Naopak záporný výsledok hospodárenia dosiahla skupina v sektore služieb, a to vo výške 1,16 mld. Sk (38,5 mil. €). Podľa zverejnenej výročnej správy J&T Finance Group, tento výsledok bol spôsobený predovšetkým rozsiahlymi akvizíciami v mediálnej oblasti na území Slovenska. Skupina v minulom roku vykázala záporný konsolidovaný výsledok hospodárenia v segmente služby vo výške 1,16 mld. Sk (38,5 mil. €). Ten bol podľa jej výročnej správy spôsobený predovšetkým rozsiahlymi akvizíciám v mediálnej oblasti na území SR. "Táto strata bola generovaná primárne v rámci novozriadeného subsegmentu média, a to hlavne v súvislosti s akvizíciou a reštrukturalizáciou slovenskej televíznej stanice JOJ," uvádza J&T. Investičná skupina J&T disponovala k záveru minulého roka celkovým majetkom v hodnote 112,1 mld. Sk (3,721 mld. €). V roku 2003 pritom vykázala objem majetku vo výške 24,3 mld. Sk (806,6 mil. €). Celkové aktíva skupiny v rámci investícii do nehnuteľnosti k záveru roka 2007 predstavovali 6,3 mld. Sk (209,1 mil. €) a úvery klientom dosiahli 25,3 mld. Sk (839,8 mil. €). Vklady od zákazníkov skupina evidovalo vo výške 44,9 mld. Sk (1,49 mld. €) a vklady od bánk v celkovej hodnote 21,3 mld. Sk (707 mil. €). Výška celkových záväzkov skupiny ku koncu minulého roka predstavovala 93,52 mld. Sk (3,104 mld. €). J&T v rámci svojej skupiny v minulom roku zamestnávala v priemere 8,9 tis. zamestnancov. J&T Group je jednou z najaktívnejších investorských skupín v Českej republike a na Slovensku. Spoločnosť J&T bola založená v roku 1994. O rok neskôr vznikla J&T Finance Group, a. s. ktorá zastrešila všetky jej činnosti. V roku 1996 skupina vstúpila aj na český trh. V nasledujúcich rokoch postupne rozširovala svoje pôsobenie aj do oblasti realít, bankovníctva či energetiky. Po otvorení pobočky J&T Banky na Slovensku v roku 2006, skupina v minulom roku vstúpila aj na ruský trh. © 2008, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.