3. 3. 2016

12th CENTRAL EUROPEAN RADIOCOMMUNICATION DAYS

12th CENTRAL EUROPEAN
 RADIOCOMMUNICATION DAYS

Termín konania: 10. marec 2016
Miesto konania: Hotel Devín


Prelimininary program:

Thursday 10th March 2016 

 08.00 - 09.00

 Registrácia - Ranná káva/Registration - Morning Coffee

09.00 - 09.20 Otvorenie/Opening session
 Predseda konferencie/President of the Conference: 
 Session 1

Výsledky svetovej rádiokomunikačnej konferencie 2015/DTT 
WRC 2015 OUTCOME/DTT

Chairman: Alexander Kűhn, Senior governmental official, Federal Ministry of Transport and digital Infrastructure, Germany 
 09.20 - 10.10
VÝSLEDKY WRC 15WRC 2015 OUTCOMES (keynote speech)
Mario Maniewicz,
 Deputy-Director, Radiocommunication Bureau ITU, Switzerland
EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE SPEKTRA A ĎALŠIE ROKYEFFICIENT USE OF SPECTRUM AND BEYOND
Alexander Kűhn, Vice-Chairman Special Committee, Federal Network Agency, Germany
BUDÚCNOSŤ UHF PÁSMAFUTURE OF THE UHF BAND 
Milan Mizera, Frequency Management Director Regulatory Authority for Electronic Communications and Postal Services of the Slovak Republic
 10.10 - 10.40

 Networking/Refreshment11.10 - 11.30
PLÁN POSTUPU ĎALŠIEHO ROZVOJA DTT - JASNÁ BUDÚCNOSŤ TV
ROADMAP FOR THE EVOLUTION OF DTT - A BRIGHT FUTURE FOR TV (keynote speech) 

Stan Baaijens, Steering boardmember DVB @ EBU Geneva & Owner Funke Digital TV, Netherlands
REÁLNY DOPAD NOVÉHO PREROZDELENIA SPEKTRA PRE POZEMNÉ VYSIELANIE
THE REAL IMPACT OF THE NEW REALLOCATING SPECTRUM FOR TERRESTRIAL BROADCASTING
Zsolt Nagy, 
Strategy and Business Development Director, Towercom, a.s., Slovak Republic
PERSPEKTÍVY DTT PO WRC 15
PERSPECTIVES OF DTT AFTER WRC 2015
Dušan Líška, 
Principal Consultant in Digital TV, Czech Republic
      11.30 - 12.30
Panel discussion 1
AKÉ SÚ REÁLNE DOPADY VÝSLEDKOV WRC-15 NA TV VYSIELANIE?
WHAT ARE THE REAL IMPACTS OF THE WRC-15 OUTCOMES ON TV DISTRIBUTION?
Panelists: speakers & invited: 
Jiří Duchač, 
Czech telecommunications Office
 12.30 - 13.30

Obed/Lunch

 Session 2
Satelitná UHDTV & IPTV/Satelitná navigácia SAT UHDTV & IPTV/SAT NAV
Chairman: Stan Baaijens, 
Steering boardmember DVB @ EBU Geneva & Owner Funke Digital TV, Netherlands
13.30 - 14.20
BUDÚCNOSŤ UHD TV A SAT TV CEZ IP 
FUTURE OF TV - UHD AND SATELLITE OVER IP (keynote speech)
Katarzyna Kubicz-Ziarek,
 Sales Manager SES ASTRA CEE, Poland
SATELIT - NAJSILNEJŠIA TECHNOLÓGIA TV DISTRIBÚCIE NA SLOVENSKU
SATELLITE – THE STRONGEST TV DISTRIBUTION TECHNOLOGY IN SLOVAKIA
Jaromír Glisník,
 Member of the Board of Directors, M7 Group S.A., Luxembourg
NEBEZPEČENSTVÁ RUŠENIA GNSS
RISK OF INTERFERENCE GNSS
Norbert Majer,
 Research Scientist, Research Institute of Posts and Telecommunications, Slovak Republic
 14.20 - 15.30
Panel discussion 2
AKÁ JE ÚLOHA SATELITU V TV VYSIELANÍ?

WHAT IS THE ROLE OF THE SATELLITE IN TV BROADCASTING?

Panelists: speakers & invited: 
Martin Ornass-Kubacki,
 SES ASTRA CEE,
Vlastimil Lakatos, ANTIK, s. r. o., 
Juraj Bona, Slovak Telecom, a. s.,
 15.30 - 15.40 Ukončenie konferencie/End of conference
        by 15.50

 Cup of wine/Networking