1. 3. 2016

MONITORING MEMO 98

MONITORING MEMO 98

V predvolebnom období získala najviac mediálneho priestoru vláda a jej obraz bol až v troch celoslovenských televíznych staniciach prezentovaný skôr pozitívne. Vyplýva to z mediálneho monitoringu organizácie MEMO 98 zameraného na prezentáciu všetkých dvadsaťtri kandidujúcich strán a hnutí do parlamentných volieb, ale aj iných politických subjektov (prezident SR a vláda SR) v hlavných spravodajských reláciách celoplošne vysielajúcich televízií RTVS, TV Markíza, TV JOJ a TA3. Monitoring uskutočnila organizácia MEMO 98 v období od 13. až do 28. februára, čiže počas prvých 16 dní obdobia pred voľbami, keď médiá mohli vysielať politickú reklamu. Sledovanými kritériami bol priestor, ktorý médiá venovali subjektom a kandidátom a spôsob, akým boli subjekty a kandidáti prezentovaní. Monitoring organizácie MEMO 98 podporila Nadácia otvorenej spoločnosti.
Vo všetkých televíziách dominovali informácie o vláde. Najväčší podiel (až 65,1 %) jej venovala TV Joj a najmenší (30,7 %) TV Markíza. Pomer pozitívnych správ bol podľa monitoringu najväčší v prípade TA3, pričom niektoré príspevky o vládnych predstaviteľoch pôsobili jednostranne a chýbala im názorová pluralita. Táto televízia bola voči vláde s približujúcim sa dátumom volieb čoraz pozitívnejšie naladená a napríklad počas obdobia 20. 2. - 28. 2. na TA3 odzneli o vláde už takmer iba neutrálne a pozitívne správy. Aj v spravodajstve TV JOJ a RTVS prevažovali pozitívne informácie. TV Markíza bola teda jedinou monitorovanou televíziou, ktorá vo svojom spravodajstve ponúkla viac negatívne ladených správ v pomere k pozitívnym. "S výnimkou TV Markíza je teda v prípade ostatných televízií namieste otázka, či stále vykonávajú dostatočnú kontrolu nad výkonnou mocou, čo by mala byť jedna z hlavných funkcií fungovania médií. Kým v prípade TV JOJ a TA3 môže byť toto dôsledkom vplyvu súkromných vlastníkov a ich prípadných prepojení na vládnu moc, v prípade verejnoprávnej RTVS, ktorá celkovo prezentovala pomerne formálne vyvážený obraz vlády, to môže byť skôr dôsledkom akéhosi opatrnejšieho prístupu, ktorý ide na úkor sebavedomejšieho a poctivejšieho prístupu ku kontrole politickej moci," píše MEMO 98.
Zatiaľ čo RTVS a TV Markíza informovali vo svojom spravodajstve o všetkých 23 politických subjektoch, TA3 o jedenástich a TV JOJ o ôsmich. Najviac priestoru (9 %) získala v RTVS strana SMER-SD, druhou v poradí bola strana Sieť, ktorá mala priestor na úrovni 5 %. Tieto dve strany boli prezentované v RTVS prevažne neutrálne, avšak objem negatívnych informácií, ktoré sa týkali týchto strán, bol v porovnaní s pozitívnymi informáciami väčší. TV Markíza vo svojich hlavných spravodajských reláciách cielene predstavovala kandidujúce subjekty, čo sa odrazilo v skutočnosti, že 15 z nich získalo súhrnný priestor viac ako dve minúty. Najviac priestoru dostala vládnuca strana - 10 %, nasledovaná stranou Sieť (6,7 %). TA3 a TV JOJ zvolili iný prístup, ktorý zjavne neobsahoval ašpiráciu prezentovať všetky kandidujúce subjekty. Priestor pre informácie o kandidujúcich subjektov bol v spravodajstve týchto televízií výrazne zúžený aj vzhľadom na to, že obe venovali pozornosť predovšetkým prezentácii aktivít vlády. TA3 a TV JOJ sa spravodajsky zamerali hlavne na niektoré strany, ktoré mali podľa prieskumov najväčšiu pravdepodobnosť byť zvolené do NR SR. Diskusné relácie prispeli k lepšej informovanosti voličov, pričom zvolené formáty boli väčšinou aj divácky atraktívne a umožňovali priamu interakciu medzi aktérmi, konštatuje MEMO 98.
Do centra pozornosti médií sa v predvolebnom období vrátila téma utečencov, ktorú prezentovali predovšetkým z perspektívy jej dopadov na fungovanie Európskej únie a schengenského priestoru. V súhrne všetkých televízií získala táto oblasť najväčší priestor spolu s volebnými témami. V mediálnom priestore taktiež doznievali niektoré významné vnútropolitické udalosti, ako štrajky učiteľov a zdravotných sestier či politická kauza spojená s účtovníctvom firmy Igora Matoviča.

©2016, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.