2. 3. 2016

RTVS NEWS

RTVS NEWS


Objektívne a ucelené informácie o aktuálnych udalostiach doplnené o videá, fotografie, ako aj zvukové záznamy máte vďaka RTVS od teraz vždy poruke. V aplikácii nájdete časovú os, teda chronologicky zoradené informácie od redaktorov spravodajských tímov RTVS, dôležité udalosti, analýzy a aktuality. Ak vás zahlcuje dostupné množstvo informácií, ale zaujímate sa len o aktuálne kauzy, konkrétne témy, politické strany či regióny, jednoduchý systém vám ukáže len správy, ktoré chcete čítať. Aplikácia je určená pre systémy iOS a Android.