3. 3. 2016

Ceny ministra kultúry za rok 2015

Ceny ministra kultúry za rok 2015

Sedem laureátov si dnes prevzalo ceny ministra kultúry za rok 2015, ktoré im odovzdal šéf rezortu kultúry Marek Maďarič. Udeľujú sa jednotlivcom alebo kolektívom za ich výnimočné umelecké, tvorivé a interpretačné počiny alebo za dlhodobý a celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach umenia. Za minulý rok prijalo ministerstvo kultúry 65 návrhov, ktoré posudzovala hodnotiaca komisia.
Laureátom ceny za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby sa stal básnik, prozaik, autor rozhlasových hier a tvorby pre deti a bývalý politický väzeň Rudolf Dobiáš. Ocenenie získal za súbor poviedok Príbehy z prítmia s prihliadnutím na jeho celoživotnú tvorbu.
Ako 18-ročného študenta ho v roku 1953 nespravodlivo obvinili z protištátnej činnosti a odsúdili na 18 rokov. Po ôsmich rokoch v pracovných táboroch ho prepustili na základe amnestie. V roku 1990 ho úplne rehabilitovali. Najťažším pre neho bolo prežiť prvé mesiace na samotkách a v táboroch. "Začiatky sú však vo všetkom ťažké, ale človek si zvykne aj na šibenicu," konštatoval po dnešnom odovzdaní ceny.
Ako povedal, Príbehy z prítmia pochádzajú z prostredia, kam slnko nezasvieti. "Sú trošku boľavé, niektoré smutné, iné pozoruhodné a vznešené. Vznešení sú tí ľudia, ktorí prežili 10- až 12-ročné väzenie a zachovali si dobré srdce, pričom nenesú so sebou nenávisť ani závisť," priblížil s tým, že niektorí z nich sa chceli iba dostať za československú hranicu, kde by mohli napríklad študovať. "Mnohí z nich nespravodlivo prišli o roky svojho života, postavenie, o šancu vzdelávať sa a niesli si to so sebou niekoľko desaťročí," podotkol.
Cenu za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca získalo Divadlo Štúdio tanca za významný prínos k rozvoju slovenského tanečného umenia.
Umelecký súbor Moyzesovo kvarteto dostal cenu za mimoriadny prínos v oblasti komornej hudby na Slovensku počas 40-ročnej aktívnej činnosti.
Za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry udelil minister cenu zberateľovi, mecenášovi a propagátorovi umenia Gerardovi Meulensteenovi, ktorý založil a dlhoročne podporuje múzeum Danubiana.
Laureátom ceny za výnimočný prínos v oblasti audiovízie sa stal producent a režisér Ivan Ostrochovský za hraný debut Koza a za mimoriadny a inovatívny prínos v oblasti filmovej tvorby, originálne filmové spracovanie rôznorodých tém zo života na Slovensku a ich úspešnú prezentáciu v zahraničí.
Cenu za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí si prevzal akademický sochár, dizajnér a vysokoškolský pedagóg Štefan Klein za významný prínos v oblasti dizajnu dopravných prostriedkov a zariadení, najmä za návrh a vývoj "lietajúceho auta".
Ako prezradil, tím ľudí momentálne intenzívne pracuje na realizácii ďalšieho funkčného prototypu aeromobilu. "Malo by byť dokonalejšie, tvarovo iné a dôkladnejšie riešené technické časti, pretože na tom participuje veľa ľudí z profesionálnej sféry, mnohí z nich sú vo svojich oblastiach špičkou vo svete," ozrejmil s tým, že s projektom sa začalo zhruba pred rokom. Predstavený by mal byť v priebehu budúceho roka.
Klein dodal, že keďže do projektu je zainteresovaných viacero ľudí, tak cena patrí tiež im. „Na šírení dobrého mena Slovenska veľkú úlohu zohral aj Juraj Vaculík. To bola jeho parketa, ktorú zvládal absolútne brilantne,“ povedal o investorovi projektu.
Ocenenie za celoživotný prínos v oblasti umenia získala dramaturgička a scenáristka Jana Liptáková.

Copyright © TASR 2016