3. 3. 2016

RTVS NEWS.Rado fičí

RTVS NEWS
Rado fičí

Rozhlas a televízia Slovenska a goodtv, s.r.o. podpísali zmluvu o spolupráci pri výrobe audiovizuálnych diel s pracovným
názvom: „NAJ dedinka Slovenska“ v rozsahu 8 častí.
Cena všetkých AVD v počte 8 vrátane práv na ich použitie je stanovená dohodou zmluvných strán a predstavuje sumu vo výške 319.132,80 eur s DPH. Cena za jedno AVD vrátane práva na použitie je 39.891,60 eur vrátane DPH .