2. 5. 2016

Ak je na svätého Marka rosa, podaria sa prosá

Ak je na svätého Marka rosa,
podaria sa prosá

Jednotka lepšie.
Dvojka horšie.
Spolu horšie - 12.30 % .

Markíza lepšie.
TV Doma horšie.
DAJTO lepšie.
Spolu lepšie - 33,60%

JOJ horšie.
JOJ PLUS rovnako.
WAU horšie.
Spolu horšie- 20,20%
 
TA 3 horšie.

Jednotka - 9,80 % ;
Dvojka - 2,50 % ;
Markíza - 25,30 % ;
TV DOMA - 4,20 % ;
DAJTO- 3.10%
TV JOJ – 15.00% ;
JOJ PLUS- 3,50%;
WAU - 1.70 %;
TA 3 - 2.00 %