5. 5. 2016

Novinářská cena 2015

Novinářská cena 2015

Trinásť víťazov a víťaziek súťaže Novinárska cena 2015 si odnieslo ocenenie zo slávnostného vyhlásenia v pražskej Galérii Louvre. Medzi 360 príspevky, ktoré boli do tohto ročníka nominované, vynikli redaktori Hospodárskych novín, magazínu Reportér, Ľudových novín, Mladej fronty DNES, online televízia DVTV a už tradične Českej televízie.
"Gratulácia patrí všetkým, ktorí dosiahli na víťazstvo, ale aj nominovaným. Sme radi, že sa do 6. ročníka Novinárskej ceny hlási stále širšie spektrum médií - víťazi tohtoročného ročníka sú toho dôkazom, "uviedol Robert Baschi, riaditeľ usporiadateľskej Nadácie OSF. "Informácie sú v dnešnej dobe rýchloobrátkový tovar a mať možnosť sa obzrieť za tým najlepším, čo vzniklo v uplynulom roku, je vlastne luxus.
Túto jedinečnú možnosť má aj verejnosť prostredníctvom nami vydávaného eBook s víťaznými príspevky, ktorý bude k dispozícii v priebehu mája, "dodáva Robert Baschi.
Tohtoročnými cenami najsilnejšie rezonovalo tému utečencov. Historicky prvý Cenu solution journalism si odniesol Tomáš Lindner z týždenníka Respekt. Porota u neho ocenila nielen dlhodobé mapovanie téme, ale hlavne, že čitateľom prináša príklady riešenia, ktoré ľudia v Nemecku v súvislosti s utečeneckou krízou využívajú. V kategórii Najlepší písaný komentár zvíťazil Petr Honzejk z Hospodárskych novín, ktorý sa snažil téma nahliadnuť z iných uhlov, napríklad z pohľadu vietnamského ekonomického migranta žijúceho v Prahe. V audiovizuálnym rozhovore uspel Martin Veselovský z DVTV s rozhovorom s Martinom Kanvičkou. Rovnaký príspevok zvíťazil aj v online hlasovaní o Česko-slovenský cenu verejnosti. Téma prisťahovalectva, aj keď v iných súvislostiach, nájdeme aj v Najlepším písanom rozhovore, ktorého víťazkou sa stala Magdalena Sodomková.
Tá pre Lidové noviny spovedala autora dokumentárneho filmu o situácii potomkov somálskych utečencovi v Dánsku.
Ďalšie ocenené príspevky sa zameriavali na Rusko. V kategórii Najlepšia písaný analyticko-investigatívny príspevok zvíťazil šéfredaktor webu Hlídacípes.org Robert Břešťan, ktorý sa venoval hlavne ruským hospodárskym záujmom u nás. Za najlepší audiovizuálny reportáž prevzal cenu redaktor relácie Reportéri ČT Lukáš Landa, ktorý sa venoval aktivitám polovojenskej skupiny, ktorá vníma Rusko ako svojho spojenca proti silám NATO. Jan Boček a Marcel Šulek získali Cenu za inovatívny online žurnalistiku za interaktívne príspevok o znepokojujúcej demografickej situácii v Rusku. "Teší ma, že Novinárska cena hľadá inovácie v online žurnalistike a zároveň sa snaží podporovať kvalitu novinárskych textov.
V našich výstupoch pre klientov dlhodobo vidíme rastúci význam online žurnalistiky, ale predovšetkým vysoký ohlas v médiách investigatívnej spracovaných tém s veľkým spoločenským presahom, "uviedol Petr Herian, zakladateľ a predseda predstavenstva NEWTON Media, ktoré je partnerom Novinárskej ceny.
Najlepším audiovizuálnym analyticko-investigatívnym príspevkom sa stala séria reportáží Dalibora Bartko, v ktorej prepojil korupčné kauzu s prípadmi prania špinavých peňazí prostredníctvom reklamného priemyslu. Cenu Googlu pre mladé talenty dátové žurnalistiky získali študenti Adam Nedvěd a Tomáš Ducháček za projekt venovaný kontrole verejných zákaziek pred ÚOHS.
Na rozpracovanie svojho nápadu budú teraz spolupracovať s redaktormi Českého rozhlasu.
Najlepší písanú reportáž roku 2015 napísala redaktorka časopisu Newsweek Kateřina Šantúrová, ktorá sa venovala súčasnosti aj historickým súvislostiam výroby a distribúcie pervitínu. Jana Ustohalová sa stala víťazkou Ceny za regionálne žurnalistiku s rozhovorom o odsune brnenských Nemcov po druhej svetovej vojne.
Cenu za Najlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks alebo karikatúru prevzal Vhrsti za svoje kresby do časopisu Rodina a škola.
Kompletný zoznam víťazov nájdete nižšie.
Víťazi aj nominovaní si na slávnostnom večere prevzali diplomy, víťazi a víťazky navyše získali odmenu 20 000 Sk. O víťazovi každej kategórie rozhoduje štvorčlenná odborná porota. Zoznam všetkých hodnotiteľov a súťažných kategórií nájdete nižšie a na www.novinarskacena.cz. Súťaž Novinárska cena organizuje v Českej republike Nadácia Open Society Fund Praha. Partnermi súťaže je slovenský Google, NEWTON Media a.s., Konrad-Adenauer-Stiftung, Ashoka Česká republika, Syndikát novinárov ČR a Nadácia otvorenej Spoločnosti - Open Society Foundation.
Podrobnosti nájdete na www.novinarskacena.cz a www.novinarskacena.sk.
Víťazka A VÍŤAZI novinárska CENY 2015
Kategória písané žurnalistiky "Najlepší rozhovor"
Magdalena Sodomková: márnotratný synovia (Lidové noviny)
Porota u príspevku oceňuje profesionálny spôsob kladenia otázok. Rozhovor ponúka iný, než len iba čiernobiely pohľad na okolnosti vzniku a dôsledkov terorizmu a narúša stereotypy.
Autorka sa v texte snažia hľadať príčiny, vzbudzuje diskusiu, kladie provokatívne otázky a nenecháva čitateľa chladnými.
Kategória písané žurnalistiky "Najlepšia reportáž"
Kateřina Šantúrová: No 1. (Newsweek)
Porota oceňuje komplexné spracovanie závažného problému, ktorému médiá v poslednej dobe nevenujú takú pozornosť.
Autorka nazerá na tému, ktoré je špecifické pre Českú republiku, a napriek tomu má medzinárodný rozmer, z rôznych uhlov pohľadu a veľmi dobre vyvažuje reportážne prvky s historickými súvislosťami.
Kategória písané žurnalistiky "Najlepší komentár"
Petr Honzejk: Základné ľudské právo na nenávisť (Hospodárske noviny)
Porota oceňuje veľmi dobrú jazykovú a štylistickú úroveň komentárov. Príspevky postihujú základné témy aktuálne rezonujúce českou spoločnosťou, dôležitá pre fungovanie spoločnosti všeobecne, a to aj z menej obvyklého uhla, zvlášť v prípade komentáre nazvaného Utečenecká krízy od pultu vietnamskej večierky.
Pomenúva a postihuje nenávisť rozmáhajúcej sa v spoločnosti a postupné zhoršovanie vzťahov medzi ľuďmi.
Kategória písané žurnalistiky "Najlepší analyticko-investigatívny príspevok"
Robert Břešťan: Ak si nás Rusko kúpi (Reportér magazín v spolupráci s webom HlídacíPes.org)
Porota oceňuje poctivú prácu pri vyhľadávaní a vyťažovanie zdrojov, schopnosť získané informácie vyhodnotiť a dať im nový rozmer. Autor vytvoril výbornú analytickú prácu, ktorá obsahuje množstvo poznatkov a zároveň je čitateľná.
Spoločensky závažné téma porota oceňuje aj s ohľadom na spojitosť so zahranično politickú situáciu poslednej doby.
Kategória audiovizuálne žurnalistiky "Najlepší rozhovor, beseda alebo diskusie"
Martin Veselovský: Konvička: Pôjdem do volieb, Sobotka sa nám vysmial (DVTV)
Porota oceňuje profesionálny spôsob vedenia rozhovoru, ktorým autor odhalil politické zámery a extrémistické názory predsedu Bloku proti Islamu. Moderátor dôsledne trval na položených otázkach a nenechal sa vtiahnuť do osobnej roviny.
Vyzdvihujeme tiež zvolená téma, ktoré je kľúčové pre budúce charakter a otvorenosť slovenskej spoločnosti a celej Európy.
Kategória audiovizuálne žurnalistiky "Najlepšia reportáž"
Lukáš Landa: Nebezpečná hra na vojakov (Slovenská televízia)
Porota oceňuje, že reportáž zobrazuje objavné tému - fenomén, ktorý existuje priamo pred našimi očami, bez toho aby sme o ňom vedeli. Ďalej oceňuje schopnosť reportéra preniknúť do polovojenskej skupiny, získať si jej dôveru a zrozumiteľne prezentovať tému verejnosti.
Reportáž mala konkrétny vplyv - veliteľ tejto iniciatívy vzápätí odstúpil.
Kategória audiovizuálne žurnalistiky "Najlepší analyticko-investigatívny príspevok"
Dalibor Bártek: Ostravský Janoušek;
Reklama za stámilióny a Nečistá hra (Slovenská televízia)
Porota ocenila veľmi zaujímavo spracované témy prerastaniu ekonomiky a politiky, ktoré autor dlhodobo sledoval. Autor pri spracovaní reportáží využil rôznorodé zdroje (výpovede odborníkov, analytické dáta, zúčastnené strany), ktoré vizuálne vhodne strieda, čo sprostredkováva divákovi celý kontext do hĺbky a pritom atraktívnym spôsobom.
Reportáže sú dobre graficky spracované, autor nepracoval "od stola", ale zdroje získaval v teréne a dobre s nimi následne pracoval.
Kategória online žurnalistiky "Cena za inovatívne online žurnalistiku"
Jan Boček, Marcel Šulek: Rusi proti Rusom: Krajina v nevyhlásenej občianskej vojne (Slovenský rozhlas)
Zdanlivo okrajové tému demografického vývoja v Rusku je tu ukázané ako možná kľúčové pre ďalší vývoj tejto krajiny, ale aj Európy. Príspevok ukazuje, že Rusko sa rúca zvnútra a jeho rozpad môže mať kritický vplyv na celú Európu. Inovatívny je nielen spracovanie, ale aj prístup k celému téme.
Vhodne zvolená kombinácia faktov a novinárskej práce prináša vzrušujúce čítanie.
Zvláštna cena: Cena za regionálne žurnalistiku
Jana Ustohalová: Historik Kovařík: Brněnský pochod bola humanitárna katastrofa (Mladá fronta DNES)
Príspevok sa od ostatných odlišuje mimoriadnym spoločenským prínosom. Prináša nové fakty, vrátane celkom konkrétnych detailov. Zaoberá sa odsunom samotným i udalosťami, ktoré po ňom nasledovali, a poukazuje na doteraz nezodpovedané otázky.
Odsun brnenských Nemcov líči nielen ako ojedinelý príbeh, ale zasadzuje ho do širších súvislostí.
Cena Googlu pre mladé talenty dátové žurnalistiky
Adam Nedvěd, Tomáš Ducháček: Kontrola verejného obstarávania pred ÚOHS
Porota ocenila študentmi IES FSV UK Adama Nedvěda a Tomáša Ducháčka za atraktívny projekt, ktorý má potenciál priniesť svieži uhol pohľadu na agendu verejných zákaziek. Ich prístup je z odborného hľadiska veľmi kvalitné, téme sa už starostlivo venovali, rozumejú mu a sú pripravení ho naďalej rozvíjať.
Spojenie so skúsenými dátovými analytikmi a novinári otvára možnosť, že sa ukážu nové zistenia ohľadom dynamiky fungovania Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže.
Zvláštna cena: Cena Solution Journalism
Tomáš Lindner: Séria textov Utečenci 2015: Nemecká inšpirácie (RESPEKT)
Autor sa v sérii štyroch článkov venoval závažnému a aktuálnej téme, ktoré hýbe celým kontinentom.
Na rozdiel od Českej republiky Nemecko zažíva už viac ako rok príchod státisícov utečencov a pred túto výzvu je postavená celá spoločnosť od vrcholných politikov až po obyvateľov malých obcí.
Autor dokázal vo svojich textoch poukázať na všetky tieto roviny a zároveň nezostal len pri popise ťažkostí a problémov, ale venoval priestor aj tomu, aké riešenia sa pri prijímaní a integrácii utečencov osvedčujú a ako konkrétne reagujú verejné inštitúcie i občianska spoločnosť. Z textu si teda čitateľ odnáša nielen povedomie o problémoch, ale aj tom, ako ich súčasní Nemci zvládajú a kde nachádzajú riešenia.
Dôležitým prvkom je aj to, že sa jedná o riešenie prenositeľná, ktoré môžu inšpirovať aj domáce čitateľa.
Formát aj obsah textov posilňuje otvorenú verejnú diskusiu, kde majú miesto nielen hrozby, ale aj možné cesty na zvládnutie problému.
Má preto potenciál meniť často jednostranne vychýlenou diskusiu a spravodajstvo, kde negatívne a alarmistické prvky nezriedka prevládajú.
Dôležitým prvkom na pozadí týchto textov je, že nehovorí len o inštitúciách a formálnych štruktúrach, ale poukazuje aj na iniciatívy bežných občanov, radových obyvateľov Nemecka.
Ukazuje tým, že aj pri riešení tak veľkých výziev hrajú dôležitú úlohu aktívny občania a jednotliví ľudia.
Žurnalistika orientovaná na riešenie (Solution Journalism) je predovšetkým vysoko kvalitný novinár.
Aj v tomto aspekte porota oceňuje vynikajúcu kvalitu novinárskej práce autora a podčiarkuje odvahu médiá venovať tejto téme rozsiahly priestor štyroch nadväzujúcich textov.
Zvláštna cena: Najlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks alebo karikatúra
Vojtěch "Vhrsti" Jurík: séria kresieb v časopise Rodina a škola
Vojtěch Jurík má na prvý pohľad veľmi sympatický štýl prevedenia kresby a komentovanie aktuálnych udalostí. Porota si cení predovšetkým jednoduchosti jeho kresieb, ktorá odkazuje k americkému štýlu (Simpsonovci, Futurama).
Vybrané kresby dobre odrážajú problémy každej generácie a oživujú aj užšie špecializované médium, ako je časopis Rodina a škola.
Česko-slovenská cena verejnosti
O víťazovi tejto ceny rozhodla česká a slovenská verejnosť v online hlasovaní, ktoré prebiehalo od 15. Do 24. apríla 2016 na adrese: http://hlasovani.novinarskacena.cz/.
Víťazný príspevok získal 5 363 hlasov, celkovo z 10 455 hlasujúcich.
Víťaz: Martin Veselovský za rozhovor s Martinom Kanvičkou (DVTV)