6. 5. 2016

Púť katolíckych médií

Púť katolíckych médií

Bratislava privíta v sobotu púť katolíckych médií. Jej ôsmy ročník sa uskutoční opäť na Kapitulskej ulici, kde má väčšina katolíckych médií svoje redakcie. Na spoločné stretnutie s pracovníkmi katolíckych masmédií na Slovensku pozýva predseda Rady pre spoločenské komunikačné prostriedky arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý je zároveň predsedom Konferencie biskupov Slovenska. Deň otvorených dverí pripravuje TV LUX. Predstavia sa i Rádio LUMEN, Tlačová kancelária KBS i Katolícke noviny. Púť katolíckych médií sa tento rok uskutoční počas tradičných jarných Kapitulských dvorov.
Nádvorie Sekretariátu KBS sa otvorí o 10:00, o 11:00 tam bude sprístupnená výstava dokumentárnych fotografií Antona Friča "Utečenci z Iraku". Súčasťou bude diskusia za účasti autora výstavy a zástupcov z komunity asýrskych kresťanov, ktorí prišli v decembri na Slovensko. O 13:00 bude diskusia s hovorcom Konferencie biskupov Slovenska Martinom Kramarom.
Televízna „základňa“ v Bratislave i prešovská pobočka otvoria svoje brány pre všetkých divákov a priateľov TV LUX o 13:00. Záujemcovia môžu nahliadnuť do tajných priestorov v televízii i do známych štúdií či televíznej kaplnky. Súčasťou spoločného programu budú prehliadky a vstupy. Pre veľký úspech minuloročnej súťaže o najlepšiu palacinkovú plnku sa televízia rozhodla, že opäť preverí kulinárske zručnosti televíznych divákov. Tentokrát budú súťažiť o najlepšiu domácu nátierku.
Na Púti katolíckych médií sa predstaví aj bratislavské pracovisko katolíckej rozhlasovej stanice. Redaktori a moderátori pozývajú prezrieť si priestory, v ktorých pracujú, porozprávať sa s nimi a vyskúšať si ich prácu ako moderátora za mikrofónom či reportéra v teréne. Počas šiestich hodín ukážu, čo všetko je potrebné pripraviť na živé vysielanie, ako sa nahrávajú a spracúvajú príspevky do vysielania.
Katolícke noviny otvoria o 10:00. O 11:00 bude vystúpenie kúzelníka Ivana. K dispozícii bude aj Kútik s Dobromilkou a Svetlúšikom. O 13:00 je na Kapitulskej pripravený koncert Kapucíni & Stanley. Svoje aktivity predstaví projekt Ráchelina vinica, ktorý pomáha ženám s postabortívnym syndrónom.
Púť sa koná tradične deň pred svetovým dňom spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorý si každoročne pripomína cirkev na siedmu veľkonočnú nedeľu. Tento deň je zároveň spojený so zbierkou na katolícke masmédiá, ktorá sa organizuje od roku 2003. Tradícia týchto púti sa začala v Trnave. Po prvý raz sa konala 23. mája 2009 v meste spojenom s históriou Spolku sv. Vojtecha a Katolíckych novín. Druhýkrát, 15. mája 2010, sa putovalo do Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, neďaleko ktorej sídli Rádio LUMEN a jedna z pobočiek Televízie LUX. Tretí ročník púte sa spojil so Svätodušnou púťou do Šaštína. Púť sa uskutočnila 11. júna 2011. Štvrtá púť sa konala 19. mája 2012 na Kapitulskej ulici v Bratislave, ktorá je sídlom viacerých katolíckych médií. Potom sa konala 11. mája 2013, opäť v hlavnom meste. Rok viery a Rok sv. Cyrila a Metoda bol spojený aj so špeciálnou púťou katolíckych médií do Svätej zeme. Vyše 260 čitateľov, poslucháčov a divákov katolíckych médií viedol arcibiskup Zvolenský. Na pozvanie Tlačovej kancelárie KBS, Rádia LUMEN, Televízie LUX a Katolíckych novín navštívili účastníci púte viaceré miesta spojené so životom Ježiša Krista, aby si obnovili a posilnili vieru. Predstavovala jednu z akcií, ktorá súvisí s konkrétnou realizáciou katolíckych médií Roka viery v praxi. Posledné dva roky sa konali púte katolíckych médií v Bratislave.
Tradičná púť katolíckych médií je jednou z aktivít Rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky. Organizuje ju v spolupráci s katolíckymi médiami. Poskytuje priestor nielen na stretnutie sa tvorcov katolíckych médií s tými, ktorí ich sledujú, ale samotným pracovníkom médií umožňuje vzájomné spoznanie sa a vymenenie si pracovných skúseností a postrehov. Zároveň pri tom spoločne aktívne hľadajú spôsoby, ako šíriť Evanjelium prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov.

©2016, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.