12. 12. 2016

RVR NEWS

RVR NEWS

O výnimku zo zákona stanovujúceho povinné percento slovenskej hudby vo vysielaní, s účinnosťou od 1.1.2017, požiadali Radu pre vysielanie a retransmisiu (RVR) k dnešnému dňu vysielatelia 13 rádií. TASR o tom informovala hovorkyňa Rady pre vysielanie a retransmisiu Lucia Jelčová.
"O výnimku požiadalo deväť komerčných vysielateľov a takisto RTVS pre svoje štyri okruhy," spresnila Jelčová. "V prípade žiadostí o celkovú výnimku ide o vysielateľov programových služieb Expres, Fun rádio, Rádio Vlna, Rádio Best FM, Rocková republika, Aligator – Classic Rock radio, Rádio Anténa Rock a Rádio Devín i Rádio Patria, ďalšie štyri žiadosti (Rádio Regina, Rádio Pyramída, Radio PLUS a Rádio 7) sa týkajú iba podielu nových hudobných diel," doplnila.
Povinnosť rádiám hrať stanovené percento slovenských pesničiek uložila novela zákona o vysielaní a retransmisii, ktorá začala platiť 1. apríla tohto roku. Súkromné rádiá musia hrať vo vysielaní najmenej 20 a RTVS 30 percent domácej produkcie. Od 1. januára 2017 sa zvyšuje podiel povinného percenta slovenských pesničiek vo vysielaní na 25 percent pre súkromné rádiá a na 35 percent pre verejnoprávneho vysielateľa.
Do stanoveného podielu sa započítavajú iba pesničky, ktoré odznejú v éteri od 6.00 do 24.00 h. Pätinu z povinného podielu musia tvoriť novinky, teda skladby, ktoré vznikli v období posledných piatich rokov. Za slovenské hudobné dielo sa považuje také, ktorého najmenej jeden autor hudby alebo textu má alebo mal trvalý pobyt na území SR, alebo hudobné dielo s textom v slovenskom jazyku.
O výnimku z novelizovaného zákona ešte pred začiatkom účinnosti (1.4.2016) požiadali vysielatelia 16 rádií. V ôsmich prípadoch RVR akceptovala žiadosť v plnom rozsahu, v dvoch odobrila žiadosť len sčasti.
Celkovú výnimku udelila pre šesť rádií - Rádio Anténa Rock, Radio One Rock, Aligator – Classic Rock Radio, Rocková republika, Rádio Devín a Rádio Patria), v prípade dvoch rádií podľa sformulovanej žiadosti akceptovala výnimku pre nové hudobné diela (Rádio Pyramída, Rádio Best FM). Čiastočne vyhovela žiadostiam pre Radio One Retro a Rádio Vlna, v ktorých sa vysielatelia uchádzali o celkovú výnimku, RVR však schválila len tú ohľadom zastúpenia nových diel.
Vysielateľom šiestich rádií - Expres, Fun rádio, Europa 2, Rádio One, Rádio Košice a Rádio Regina žiadosť o výnimku rada zamietla.
Z dôvodu nedodržiavania ustanovení zákona iniciovala RVR ako kontrolný orgán v tomto roku celkovo 11 správnych konaní. Šesť z nich sa týkalo nedodržania stanoveného percenta nových diel, päť zasa nedodania štatistík s vyhodnotením podielu slovenských hudobných diel. "Žiadne zo správnych konaní zatiaľ nie je ukončené, čiže doteraz nebola v tejto súvislosti uložená žiadna sankcia," dodala hovorkyňa.
V súvislosti so zákonnou povinnosťou určujúcou podiel slovenskej produkcie vo vysielaní avizuje konanie Ústavný súd (ÚS) SR. Na návrh generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, ktorý v prípade zákonnej povinnosti namieta neprípustný spôsob zásahu do vlastníckych práv vysielateľov, ich práva na ochranu majetku, ako aj práva na podnikanie, ÚS na septembrovom neverejnom zasadnutí pléna rozhodol, že sa návrhom bude zaoberať. "V súčasnosti ani nie je možné určiť, kedy bude predmetný návrh prerokovaný v pléne Ústavného súdu," uviedla Jana Pľutová z tlačového a informačného odboru ÚS SR.

Copyright © TASR 2016