16. 12. 2016

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

Západoslovenské múzeum (ZsM) v Trnave začalo vydávať vlastné periodikum. Múzejné noviny budú vychádzať ako štvrťročník a v elektronickej podobe sa dajú nájsť na webovej stránke múzea. V tlačenej podobe sú zdarma k dispozícii priamo v múzeu.
Riaditeľka ZsM Daniela Čambálová vo svojom príhovore v prvom čísle uviedla, že pravidelní hostia vernisáží a podujatí pre verejnosť i náhodní návštevníci zvyčajne vyjadrujú prekvapenie z množstva zaujímavých výstav, rozmanitosti a kvality zbierok múzea. Komunikácia je však podľa nej dôležitá nielen prostredníctvom výstavných aktivít a podujatí. "Byť v užšom kontakte so skutočnými i potenciálnymi návštevníkmi a využiť pritom možnosti tlačeného slova je dôvodom, prečo sme sa rozhodli vydávať novinky," informovala. Na stránke www.zsmuzeum.sk v zložke časopis si možno prečítať v aktuálnom vydaní články o rozsiahlej rekonštrukcii historickej múzejnej budovy na Múzejnom námestí a na to tematicky nadväzujúci článok o novej expozícii Klarisky v Trnave. Práve tento ženský rád postavil komplex budov, ktorý teraz múzeum využíva. Zaradené sú aj články o dvoch akvizíciách dobových tlačí a reinštalácii expozície Štefan Cyril Parrák – pocta kráľovi zberateľov a prírodovednej expozície. V kapitole zaujímavosti je spomenutá málo známa veduta Trnavy na džbáne z roku 1775, ktorý dali pravdepodobne vyhotoviť členovia mestskej hradobnej stráže – drábi strážiaci Hornú bránu.
"Som presvedčený, že odborní a profesionálni autori dokážu svojimi článkami zaujať širokú verejnosť a propagovať kultúru zaujímavou formou,“ uviedol vo svojom príhovore Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom múzea. Poprial tvorcom veľa zaujímavých tém, ktoré takto môžu prinášať do domovov Trnavčanov.
Zodpovednou redaktorkou Múzejných noviniek je Simona Jurčová. Uviedla, že link na elektronickú podobu budú posielať mailom všetkým záujemcom, ktorí sa prihlásili do múzejnej databázy. "Je stále otvorená aj pre ďalších, ktorí chcú byť informovaní," povedala pre TASR.

Copyright © TASR 2016