14. 3. 2022

PMÚ uložil pokutu takmer 58 tisíc eur za zneužívanie dominantného postavenia v oblasti kolektívnej správy práv

 
PMÚ uložil pokutu takmer 58 tisíc eur za zneužívanie 
 Aktuality | Protimonopolný úrad SR
dominantného postavenia v oblasti kolektívnej správy práv

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR uložil spoločnosti pôsobiacej v oblasti poskytovania služieb kolektívnej správy práv pokutu vo vyske takmer 58 tisíc eur za zneužívanie dominantného postavenia. Ako ďalej v tlačovej správe informuje úrad, rozhodnutie zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť a jeho účastník môže voči nemu podať v zákonnej lehote rozklad.

„Zo zistení úradu vyplynulo, ze podnikateľ v dominantnom postavení v období od roku 2015 do roku 2019 uplatňoval pri poskytovaní služieb používateľom určitých druhov autorských diel v odbore verejný prenos prostredníctvom technických prostriedkov (TV a/alebo rádia) v izbách ubytovacích zariadení neprimerané ceny," priblížil PMÚ. Takéto správanie vyhodnotil ako protisúťažné.Zdroj: SITA