16. 3. 2022

RVR: Prebiehajúca informačná vojna si vyžaduje tvrdší boj proti dezinformáciám

 RVR: Prebiehajúca informačná vojna si 

 


vyžaduje tvrdší boj proti dezinformáciám

 

Prebiehajúca informačná vojna si podľa riaditeľa Kancelárie slovenskej Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) Ľuboša Kukliša vyžaduje tvrdší boj proti dezinformáciám. Uviedol to v súvislosti s presadzovaním posilneného Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií. Kódex je pritom unikátnym samoregulačným nástrojom prepájajúci inštitúcie EÚ s kľúčovými komerčnými subjektami vrátane spoločností prevádzkujúcich najznámejšie sociálne médiá a inzerentov. Kukliš v utorok 15. marca vystúpil pred Európskym parlamentom so správou o jeho uplatňovaní. Téme mediálnej plurality sa následne venoval aj na stretnutí so zástupcami Centra pre mediálnu pluralitu (CMPF), ktorému budú mediálni regulátori združení v ERGA nápomocní pri zbere národných dát do realizovanej odbornej štúdie monitorujúcej stav mediálnej plurality v Európe. Hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková doplnila, že predseda ERGA Karim Ibourki po stretnutí vo Florencii 15. marca povedal, že v kontexte súčasnej krízy sú v boji proti dezinformáciám nevyhnutné spoločná európska reakcia a vytvorenie bezpečného mediálneho a online prostredia. Dodal, že spolupráca mediálnych regulátorov a Európskeho mediálneho a digitálneho observatória hrá v snahe zabezpečiť dostatočnú ostražitosť Európskej únie zásadnú úlohu.

„Aktuálne dianie v súvislosti s rusko-ukrajinským konfliktom denne potvrdzuje, že vojenskú inváziu sprevádza intenzívna informačná vojna, ktorá sa odohráva predovšetkým v online prostredí. Táto situácia zdôraznila naliehavosť potreby na jednej strane nájsť účinné mechanizmy schopné minimalizovať riziká súvisiace so šírením dezinformácií, na druhej strane dôrazne chrániť slobodu prejavu, slobodu médií a pluralitu, ako aj kvalitnú žurnalistiku,“ zhodnotil význam kódexu Kukliš. Súbor odporúčaní na posilnenie kódexu vznikol práve pod vedením Kukliša, ktorý niekoľko rokov stojí na čele pracovnej skupiny ERGA zameranej na dezinformácie. Kukliš vysvetlil, že EDMO je efektívny uzol prepájajúci európske národné regulačné orgány, výskumníkov, takzvaných fact-checkerov, teda overovateľov faktov, odborníkov na mediálnu gramotnosť a zástupcov médií. Z tohto dôvodu je presvedčený o prínose plánovaných spoločných aktivít v snahách o zabezpečenie efektívnej implementácie a ďalšieho monitorovania dodržiavania povinností vyplývajúcich z kódexu, ako aj všeobecnej eliminácie hrozieb šírenia dezinformácií. Spolupráca, ktorá sa začala v júli 2020 momentálne vyústila do vytvorenia stálej pracovnej skupiny zameranej výlučne na kódex a jeho prínosy v boji proti dezinformáciám.

 

Zdroj: SITA