14. 5. 2013

AVF NEWS

AVF NEWS

 


 

Napriek zníženým príjmom sa celkový objem pridelenej finančnej podpory Audiovizuálneho fondu (AVF) oproti roku 2011 mierne zvýšil. Informovali o tom predstavitelia AVF na dnešnej prezentácii výročnej správy fondu za rok 2012.
Tretí rok fungovania AF bol podľa predstaviteľov fondu rokom komunikácie. "Zvýšili sme intenzitu našej komunikácie najmä s odbornou verejnosťou a predstaviteľmi kín," uviedol riaditeľ AVF Martin Šmatlák. "Výsledkom bolo zvýšenie flexibilnosti posudzovania žiadostí o granty a taktiež progres v procese digitalizácie kín," dodal Šmatlák. AVF sa taktiež zameral na užšiu komunikáciu s predstaviteľmi Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), hlavnou témou boli pritom otázky vzájomnej koordinácie v postupoch výberu a hodnotenia projektov, ktoré sa uchádzajú o podporu z Audiovizuálneho fondu.
V rámci ekonomických ukazovateľov Šmatlák informoval, že v roku 2012 zaznamenal AVF pokles príjmov o viac ako 11 percent oproti roku 2011, pričom najväčší podiel v poklese príjmov spôsobili príjmy od TV vysielateľov.
Celkový objem pridelenej finančnej podpory AVF oproti roku 2011 sa však mierne zvýšil. "Kým v roku 2011 boli pridelené dotácie v sume takmer 5.688.000 eur, v roku 2012 to bolo celkovo viac ako 5.896.000 eur – najviac na vývoj, tvorbu a produkciu audiovizuálnych diel," uviedol Šmatlák. Najväčšia suma, v hodnote viac ako 1.800.000 eur bola pridelená na produkciu hraných kinematografických diel.
Fond dostal celkom 483 žiadostí, AVF podporil celkovo 256 žiadostí. Zaujímavosťou je výrazne nižší objem požadovaných prostriedkov – kým v roku to bolo 45 miliónov eur, v roku 2012 22 miliónov eur.
Fond mal k dispozícii v roku 2012 celkovo 8.967.000 eur, z toho viac ako 3.000.000 eur znamenal prevod prostriedkov z minulého roku a 3.500.000 eur zo štátneho rozpočtu.
Podľa predsedníčky rady AVF Petronely Kolevskej sa fond okrem podpory audiovizuálnych diel v roku 2013 bude zameriavať na zvýšenú mieru podpory procesu digitalizácie kín v Slovenskej republike na základe už schválenej Stratégie digitalizácie kín s prioritnou orientáciou na jednosálové kiná.
Kolevská dodala, že koncom marca 2013 bola fondu schválená dotácia z rezervy premiéra SR pre proces digitalizácie kín v sume 700.000 eur. Medzi ďalšími výzvami je práca a príprava materiálu Audiovizuálna budúcnosť krajiny, teda príprava strategických cieľov pre audiovizuálnu kultúru a priemysel. "Naposledy boli tieto strategické ciele formulované v roku 1988," pripomenul Šmatlák. Fond chce rovnako zintenzívniť kontrolu použitia poskytnutých prostriedkov.

Copyright © TASR 2013