13. 5. 2013

Denník SME opäť zavádza a klame

Denník SME opäť zavádza a klame

 

 V dnešnom vydaní denníka SME boli publikované účelové dezinformácie o prebiehajúcich tendroch DPB, ktoré zamlčiavajú podstatné súvislosti a opätovne tak zavádzajú čitateľov tohto denníka a zároveň diskreditujú DPB.
V článku s titulkom "Aj nákup električiek odkladajú" na str. 5 redaktorka Zuzana Halánová neuviedla kľúčovú skutočnosť, že podávanie námietok vo verejnom obstarávaní je štandardnou zákonnou možnosťou, ktorú môže využiť akýkoľvek subjekt. Dopravný podnik Bratislava na tento zákonný postup nemá akýkoľvek vplyv a kým prebieha šetrenie zo strany ÚVO, nemôže ďalej konať. V predmetnom článku sú však tieto súvislosti účelovo podané tak, aby navodili dojem, že súťaže na nákup električiek sú spochybnené. Tento postup považujeme za neobjektívny a zavádzajúci, keďže ÚVO len začal šetrenie a kým nevydá rozhodnutie, akékoľvek závery sú irelevantné. Denník SME opomenul aj skutočnosť, že ÚVO už súťažné podklady posudzoval a neskonštatoval rozpor so zákonom.
Denník SME účelovo spája podané námietky s tendrom na trolejbusy, ktoré nijakým spôsobom nesúvisia s práve prebiehajúcim procesom na nákup električiek. Zároveň opätovne zamlčiava skutočnosť, že prihlásenie jedného uchádzača nie je zákonným dôvodom na zrušenie súťaže a dôrazne odmietame tvrdenie, že v tendri mal byť zvýhodnený jeden výrobca. Do súťaže sa mohli prihlásiť viacerí uchádzači a pri stanovovaní podmienok DPB vychádzal zo štúdie EÚ. Zároveň sa opieral o stanovovanie kritérií z obdobných tendrov rôznych európskych krajín, kde na technické parametre z hodnotiacich kritérií boli v mnohých prípadoch stanovené aj vyššie bodové hodnotenia. Napríklad v Taliansku, Francúzsku či Nemecku boli tieto bodové hodnotenia aj vyššie, v rozpätí od 37% až do 50%. Tieto argumenty však denník SME neuvádza, aj z tohto titulu považujeme ich postupy za neobjektívne a neetické.
DPB vo vyhlásených tendroch postupoval zákonným spôsobom a dôrazne prízvukuje, že súťaže boli, žiaľ, spolitizované, čím sa celý proces narušil a prestal byť vnímaný aj v očiach verejnosti ako transparentný. Denník SME tiež zamlčal pri tendri na nákup trolejbusov, že námietky spoločnosti Teknoplast ÚVO v plnom rozsahu zamietol.
V predmetnom článku je účelovo uvedená aj nesúvisiaca súťaž na nákup náhradných dielov, ktoré opäť obštrukčne namietala spoločnosť Teknoplast. Aj tieto námietky ÚVO zamietol, denník SME to však v predmetnom článku neuviedol. Fakt, že nakoniec ÚVO rozhodol o pokračovaní súťaže, denník SME zámerne nepublikoval. Zároveň autorka článku účelovo opomína skutočnosť, že vedenie podniku, ktoré nastúpilo v roku 2011, už zrealizovalo vyše 150 úspešných súťaží. Aj táto neuvedená súvislosť nás presvedčila, že denník SME zverejňuje len také tvrdenia, ktoré redaktorom vyhovujú na to, aby mohli diskreditovať Dopravný podnik Bratislava a najmä jeho vedenie. DPB vyjadruje rozhorčenie nad postupom novinárov denníka SME, ktorí účelovo zverejňujú tendenčné a nepravdivé informácie a zároveň zamlčiavajú podstatné súvislosti, v ktorých by mohli informovať aj o pozitívnych krokoch DPB.
Ing. Agáta Staneková vedúca oddelenia komunikácie a hovorkyňa