18. 5. 2013

Stále Milujeme Slovensko

Stále Milujeme Slovensko
Show Milujem Slovensko včera  sledovalo 281 tisíc divákov starších ako 12 rokov s podielom 14,4 % / zisk 6 tisíc divákov /.


Policajti z centra získali 25 tisíc divákov . Mali tak podiel 8,30 % a 130 tisíc divákov starších ako 12 rokov .