8. 11. 2013

LOL

LOL

Vec: Žiadosť pre RTVS o nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné, vyvážené a pluralitné informovanie slovenskej verejnosti
Dobrý deň. Podľa § 3, zákona o Rozhlase a televízii Slovenska - č. 532/2010, poslaním RTVS je najmä, poskytovať nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov. Vašim poslaním je tiež utváranie podmienok na spoločenskú dohodu vo veciach verejných s cieľom posilniť vzájomné porozumenie, toleranciu a podporovať súdržnosť rozmanitej spoločnosti. V tejto súvislosti vám oznamujeme, že dňa 9.11.2013 o 15:00 hod. sa v Bratislave môže uskutočniť spontánne protestné zhromaždenie masového charakteru. Prvoradým cieľom uvedenej akcie, nazvanej „Občiansky odpor” je odkomercionalizovanie procesu volieb a zmena politického systému SR podľa švajčiarskeho modelu (vďaka referendu, nech je občan silnejší ako politik).
Pretože väčšina z účastníkov si plne uvedomuje obrovský vplyv masmédií na verejnú mienku, prípadná masa zhromaždených demonštrantov sa môže pokúsiť okupovať verejnoprávnu televíziu. Predpokladaným zámerom nespokojných občanov bude snaha, aby ich argumenty a požiadavky boli v súlade so zákonom o Rozhlase a televízii Slovenska - č. 532/2010 prezentované doposiaľ klamaným a okrádaným Slovákom, s cieľom vytvoriť verejnú diskusiu. V uvedenej veci vás žiadame, aby ste počas dňa 9.11.2013 objektívnou formou informovali slovenských občanov o hlavných požiadavkách protestu, pričom nasledujúceho dňa 10.11.2013 bola vo vhodnom čase odvysielaná relácia v ktorej by na danú tému spoločne s odborníkmi vystúpili demonštrantmi určení zástupcovia. Rovnako žiadame, aby s prihliadnutím na nízku životnú úroveň slovenských občanov boli v uvedenej relácii spoločne s odborníkmi rozobrané témy o možnostiach alternatívneho ekonomického smerovania SR.
S pozdravom
aktivisti
Občiansky odpor