7. 11. 2013

RTVS NEWS

RTVS NEWS

Na Festival rozhlasovej tvorby sa prihlásilo 74 diel. Záujem tvorcov o súťažnú prehliadku organizovanú Rozhlasom a televíziou Slovenska je podľa šéfdramaturgičky Rádia Devín Evy Reiselovej "dôkazom kvantitatívneho úspechu súťaže, ale aj potvrdením tvorivej činnosti ľudí, ktorých očarenie rozhlasovou tvorbou trvá a rastie", informoval v tlačovej správe PR manažér RTVS Juraj Kadáš. Festival rozhlasovej tvorby 2013 s podtitulom Čas počúvať sa uskutoční 27. až 29. novembra v komornom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
Do kategórie rozhlasových hier je prihlásených 23 diel, v kategórii rozprávkových hier bude dramaturgická rada festivalu vyberať z 12 nahrávok. Najsilnejšou kategóriu v tomto ročníku Festivalu rozhlasovej tvorby, ktorá je zároveň po prvýkrát otvorená aj pre tvorcov z Českej republiky, je rozhlasový dokument. V kategórii súťaží až 39 diel a z nich sa o ocenenie uchádza 11 rozhlasových dokumentov z Českého rozhlasu.
V uplynulých dňoch sa konalo prvé zasadnutie dramaturgickej rady festivalu, ktorá vyberá finálové diela súťaže Festival rozhlasovej tvorby 2013. Štatút súťaže, ktorá má charakter bienále, umožnil tvorcom prihlásiť rozhlasové umelecké počiny, ktoré mali premiéru v termíne od 1. decembra 2011 do 31. októbra 2013. Dramaturgická rada pod vedením predsedu dramaturga Vladimíra Hanuliaka vyberie spolu päť najlepších diel v troch kategóriách - rozhlasové hry, rozprávkové hry a dokumenty. O nositeľoch Hlavnej a Individuálnej ceny v každej kategórii rozhodne porota, výsledky vyhlásia na záverečnom galaprograme Festival rozhlasovej tvorby - Čas potlesku v piatok 29. novembra od 19:00 v priamom prenose na Rádiu Devín.
Festival rozhlasovej tvorby je súťažná prehliadka rozhlasových hier, rozprávok a rozhlasových dokumentov, ktoré mali premiéru v období medzi predchádzajúcim a aktuálnym ročníkom festivalu. "Cieľom festivalu je predstaviť najzaujímavejšie tvorivé počiny umeleckej realizácie v rozhlasovom éteri, je stretnutím tvorcov s odbornou verejnosťou a poslucháčmi rozhlasových hier či rozhlasových dokumentov. Jeho zámerom je vytvoriť podmienky na vznik spätnej väzby, reflexiu a hodnotenie produkcie v jednotlivých žánroch," dodal Juraj Kadáš z RTVS.