8. 11. 2013

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

Už 19. ročník celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2013 vyhlásili v týchto dňoch jeho organizátori - Banskobystrický samosprávny kraj - Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Televízia Markíza a Nadácia Slovenskej sporiteľne.
Ako TASR informovala riaditeľka zvolenskej knižnice Milota Torňošová, súťaž je vypísaná pre štyri kategórie: stredoškolské časopisy, vysokoškolské časopisy, novinárske príspevky stredoškolákov a novinárske príspevky vysokoškolákov. Stredoškolský časopis, ktorý obsahovo aj graficky najoriginálnejšie spracuje tému finančného vzdelávania, získa Cenu Nadácie Slovenskej sporiteľne.
Súťažiaci v 1. a 2. kategórii musia zaslať na adresu Krajská knižnica Ľ. Štúra, Štúrova ulica, č. 5, 960 82 Zvolen tri čísla školských časopisov (každé v 3 exemplároch), z ktorých aspoň dve čísla vyšli v kalendárnom roku 2013 a vychádzajú v slovenskom jazyku, alebo aspoň polovica textov je v slovenčine.
V sprievodnom liste by malo byť uvedené meno šéfredaktora, či zodpovedného vedúceho, kontaktná adresa školy s telefónnym číslom a e-mailom, organizačné a technické podmienky vydávania časopisu, systém financovania a distribúcie, periodicita a náklad.
Súťažiaci v 3. a 4. kategórii zašlú do súťaže minimálne dve, maximálne tri práce novinárskeho charakteru v slovenskom jazyku v troch exemplároch. Ak bola práca publikovaná v tlači, uvedú sa aj jej bibliografické údaje. Nepublikované práce budú napísané písacím strojom, alebo na počítači.
Na každej práci (aj jej kópii) musí byť uvedené meno autora, jeho adresa, názov, adresa a kontakt na školu, ktorú autor navštevuje.
Súťaž je otvorená aj pre slovenských stredoškolákov a vysokoškolákov študujúcich na školách v zahraničí, ako aj pre študentov zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Uzávierka súťaže je 31. januára 2014. Viac informácii je na stránke wwww.kskls.sk.
Vyhodnotenie v apríli 2014 bude spojené so seminármi o „písanej“ žurnalistike, ktoré povedú vysokoškolskí pedagógovia žurnalistiky a renomovaní publicisti. Tradíciou sú aj tlačové besedy s významnými novinármi a politikmi.

Copyright © TASR 2013