4. 11. 2013

RTVS NEWS

RTVS NEWS

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) chce kúpiť multimediálne zariadenia v predpokladanej hodnote 2,5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z Dodatku k úradnému vestníku EÚ. Predmetom zákazky je moderný 3D grafický systém pre štúdiá, prenosy a vysielanie. Systém bude tvoriť centrálna infraštruktúra s databázovým manažmentom a centrálnou správou, dizajnérske pracoviská kreatívy, vysielacie pracoviská a prenosový voz, nové virtuálne štúdio, zariadenia na grafickú prezentáciu počasia a športových analýz.
Verejný obstarávateľ stanovil lehotu na dokončenie zákazky v trvaní 24 mesiacov, pričom požaduje zábezpeku 50 tis. eur a rozsiahlu technickú spôsobilosť. Zákazka bude financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu a z prostriedkov zadávateľa. Súťaž je otvorená, o víťazovi rozhodne najnižšia cena. Obstarávateľ sa rozhodol použiť elektronickú aukciu. Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 16. decembra tohto roku.

©2013, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.