21. 11. 2013

RVR NEWS

RVR NEWS

Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANRTS) považuje požiadavku na Radu pre vysielanie a retransmisiu (RVR), aby zdvojnásobila príjmy na pokutách od vysielateľov a prevádzkovateľov "za snahu o ovplyvňovanie rozhodovania rady", uvádza sa to v tlačovej správe asociácie, ktorú SITA poskytla Zuzana Šangalová, sekretár ANRTS. Z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014 vyplýva, že licenčná rada bude podľa ANRTS "nútená hľadať zámienky na ukladanie pokút, aby splnila naplánovaný ukazovateľ a vyhla sa tak rozpočtovým opatreniam". Ako sa ďalej uvádza v tlačovej správe podpísanej prezidentkou asociácie Evou Babitzovou, "ekonomické ovplyvňovanie rozhodovania rady je bezprecedentným a nedemokratickým zásahom do jej nezávislosti a jeho obeťou majú byť vysielatelia a prevádzkovatelia - bez ohľadu na ich zodpovedný prístup k zákonným povinnostiam".

RVR upozornila na dieru v návrhu svojho rozpočtu v utorok 19. novembra na rokovaní Výboru NR SR pre kultúru a média. Rada by totiž podľa návrhu štátneho rozpočtu mala medziročne zvýšiť vlastné príjmy viac ako dvojnásobne. Kým v tomto roku sa vlastné príjmy rady predpokladali 160-tisíc eur, na budúci rok stúpli na 340-tisíc eur z pôvodne plánovaných 170-tisíc eur. Väčšina príjmov rady pritom podľa predsedu licenčnej rady Miloša Mistríka pochádza z finančných sankcií a pokút udelených vysielateľom, relatívne malú sumu vyberie rada na správnych poplatkoch. Rozpočet inštitúcie na bežné a prevádzkové výdavky na budúci rok bude nižší oproti tomuto roku o 18 percent. "Je to schizofrénia. My by sme najradšej boli, keby sme neudelili ani jednu sankciu, keby to bola nula. Na druhej strane máme predpísaných 340-tisíc eur," konštatoval na rokovaní mediálneho výboru Mistrík. Návrh podľa jeho slov rada asi nebude schopná naplniť. Podľa Mistríka rada medziročné dvojnásobné navýšenie vlastných príjmov môže vykryť iba drastickým zvýšením sankcií a pokút. Pripomenul, že v minulosti udelili niekoľko vysokých sankcií, napríklad stotisíc eur pre hnutie 99 percent za porušenie volebnej kampane, vždy však ide o jednorazovú záležitosť, s ktorou sa nedá počítať.
Vládni poslanci mediálneho výboru nakoniec odsúhlasili rozpočet pre RVR tak, ako ho navrhlo ministerstvo financií, teda vo výške 1,135 milióna eur na bežné a kapitálové výdavky plus 340-tisíc eur ako vlastné príjmy. Koalícia i opozícia sa však dohodli, že sa v priebehu roka k rozpočtu RVR vrátia. Šéf RVR Miloš Mistrík dúfa, že keď sa zlepší ekonomická situácia, ministerstvo financií bude môcť korigovať rozpočet.
Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc pripomína, že RVR je zo zákona nezávislým regulačným orgánom pre oblasť rozhlasového a televízneho vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. Jej poslaním je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu.

©2013, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.