15. 3. 2016

Kolonáda II opäť klesla aj stúpla

Kolonáda II opäť klesla aj stúpla


Podiel pôvodného seriálu Kolonáda II. stúpol a mal trhový podiel 17,3 % / minulý týždeň 17,2 %/.
Sledovanosť sa znížila- 8,7 % /minulý týždeň 8,8%/.