16. 3. 2016

Reakcia Ministerstva vnútra na informácie zverejnené v Denníku N a týždenníku Trend.

Reakcia Ministerstva vnútra

na informácie zverejnené v Denníku N a týždenníku Trend.


Tak ako pred voľbami, keď médiami zarezonovali absolútne klamstvá bez reálneho základu vo vymyslenej kauze vratiek DPH, ktorých jediným cieľom bolo poškodiť ministrovi vnútra, aj teraz nejde o nič iné, ale len o pokračovanie snáh o podlé zdiskreditovanie vedenia tohto rezortu v čase, keď sa zostavuje nová vláda.
Minister vnútra SR nie je orgán činný v trestnom konaní, čiže nemá žiadne právomoci ani vplyv na priebeh akéhokoľvek vyšetrovania. Minister vnútra nikdy a v akomkoľvek prípade žiadnemu vyšetrovateľovi nevydal písomný a ani ústny pokyn. Vyšetrovateľ je procesne samostatná osoba, minister vnútra SR Robert Kaliňák nemá vedomosť o takomto prípade a ani nie je dôvod, pre ktorý by mal takéto informácie mať.
Pánom trestného konania je na Slovensku prokuratúra, s ktorou vyšetrovateľ konzultuje svoje kroky a postupy. Minister vnútra preto víta, že špeciálny prokurátor ešte raz preverí všetky informácie, aby nevznikali žiadne pochybnosti takýchto rozmerov.
Ak tu niekto vytvára nátlak, tak sú to novinári Denníka N, ktorí pred zverejnením článku navštívili vyšetrovateľku v mieste jej trvalého bydliska, pričom vytvárali nátlak na jej príbuzných, o čom je spísaný aj úradný záznam.