14. 3. 2016

RVR NEWS

RVR NEWS


Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.

Základné podmienky konaní:


1. lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie/zmenu licencie: 13. 4. 2016
2. miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, 811 
   09 Bratislava
3. dátum verejného vypočutia v konaniach: 23. 5. 2016


Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania:

 Lokalita Frekvencia
 [MHz]
 Výkon
  [W]
 Banská Bystrica 99,4 200
 Dolný Kubín   89,0 200
 Dolný Kubín
 107,7 500
 Košice 97,7 200
 Liptovský Mikuláš 88,9 100
 Liptovský Mikuláš 99,8 200
 Martin 92,4 500
 Poprad 91,0 500
 Prešov 97,2 500
 Prešov 107,5 250
 Prievidza 89,6 500
 Prievidza 106,4 1 000
 Spišská Nová Ves 97,7 300
 Terchová 93,1 200
 Trenčín 95,0 300
 Trnava 106,2 250