17. 3. 2016

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

Nesprávne označenie autora fotografie a chýbajúci hypertextový odkaz pôvodného zdroja informácií sú najčastejšie chyby pri preberaní alebo označovaní preberaného cudzieho obsahu na internete. Konštatuje to Etická komisia združenia Interactive Advertising Bureau (IAB) Slovakia (predtým Asociácia internetových médií). Vyplýva to z aktuálneho monitoringu Etickej komisie IAB Slovakia, ktorý sa venoval dodržiavaniu kódexu preberania obsahu na internete v športovom spravodajstve. Agentúru SITA o tom informovala výkonná riaditeľka IAB Slovakia Daša Karpelová. Členovia etickej komisie zároveň skonštatovali, že dostávajú čoraz menej podnetov na preskúmanie z dôvodu podozrenia neetického šírenia internetového obsahu.
Etická komisia IAB upozorňuje, že autora fotografie je potrebné uviesť vždy bezprostredne nad alebo pod prevzatým objektom, fotografiou. Pri preberaní časti obsahu z iného domáceho či zahraničného webu je podľa etických pravidiel preberania obsahu na internete potrebné uvádzať jeho zdroj, a to jeho presným označením (meno autora a servera) spravidla bezprostredne pri cudzom obsahu a zároveň hypertextovým odkazom vedúcim na presné miesto zdrojového obsahu.
Komisia aktívne monitoruje stránky členských médií IAB Slovakia ako i webstránky zaradené do merania AIMmonitor s dôrazom na súlad obsahu webov so stanovenými etickými zásadami. V monitoringu vykonanom za uplynulé tri mesiace sa komisia zamerala na obsah športového spravodajstva slovenských online médií. K médiám, ktoré k svojmu obsahu na webových stránkach za sledované obdobie pristupujú najzodpovednejšie a preberaný obsah označujú v súlade s Kódexom, patria Petit Press (sport.sme.sk), N Press (dennikn.sk/sport), Perex (sport.pravda.sk) a Nearby smart communication (dobrenoviny.sk/sport).
Preberanie obsahu na internete získalo na Slovensku jasné etické pravidlá minulý rok. Vyplývajú z Kódexu preberania obsahu na internete, k dodržiavaniu ktorého sa začiatkom apríla 2015 zaviazali všetci členovia združenia Interactive Advertising Bureau Slovakia. Kódex začal v praxi platiť 1. júla 2015. Členov IAB Slovakia viedli k vzniku Kódexu preberania obsahu na internete praktiky niektorých médií s nedovoleným kopírovaním a publikovaním autorsky neusporiadaného obsahu. Na dodržiavanie kódexu dohliada Komisia pre dohľad nad dodržiavaním kódexu, ktorú zriadilo IAB. Etická komisia má v prvom rade tvoriť štandardy etického správania sa vo forme pravidiel a vykonávať dohľad nad ich dodržiavaním. Začiatkom tohto roka boli valným zhromaždením IAB Slovakia zvolení noví členovia etickej komisie. Predsedom komisie sa stal Vladimír Kroupa z News and Media Holding a.s. a podpredsedom Branislav Karvaš zo Zoznam, s.r.o. Členmi ďalej sú Zuzana Barinková (Digiline, spol. s.r.o.), Martin Dančiak (Markíza - Slovakia, spol. s r.o.), Janka Donovalová (Petit Press a.s.), Andrea Szőcsová (Mafra Slovakia, a.s.) a Rastislav Šedaj (Perex a.s.). Komisia okrem monitoringu tiež prijíma a posudzuje podnety týkajúce sa možného porušovania etického preberania obsahu na internete.
IAB Slovakia (predtým Asociácia internetových médií) vznikla v máji 2005 ako združenie subjektov pôsobiacich na slovenskom internetovom trhu, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť informovanosť o internete a možnostiach jeho využitia ako reklamného média. V súčasnosti má IAB Slovakia 32 členov. IAB Slovakia je od roku 2011 členom IAB Europe. Viac o jej poslaní a práci možno nájsť na jej webstránke http://www.iabslovakia.sk.


©2016, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.