24. 5. 2016

Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu

Správa o stave vysielania
 
v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2015