26. 5. 2016

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

Seniori z Univerzity tretieho veku (UTV) pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity (ŽU) v Žiline sa okrem možnosti vzdelávať uplatňujú aj v dobrovoľníckych aktivitách. Jednou z nich je tvorba časopisu Schody, jediného svojho druhu medzi existujúcimi UTV na Slovensku.
Podľa koordinátorky UTV pri Ústave celoživotného vzdelávania ŽU Jany Sňahničanovej je časopis Schody výnimočný svojím zameraním. "Seniori v ňom motivujú seniorov. Píšu o životných skúsenostiach, nadobudnutých vedomostiach, delia sa o svoje radosti a starosti. Časopis dáva priestor pre tvorivosť a múdrosť, ktorú seniorský vek prináša. Vychádza dvakrát ročne, je evidovaný na Ministerstve kultúry SR a má svoju ISSN identifikáciu. Medzi študentov UTV, partnerov a ostatné UTV na Slovensku sa distribuuje zdarma už siedmy rok," informovala Sňahničanová.
Doplnila, že v roku 2016 sú vďaka projektu UTV s názvom "Seniori motivujú seniorov" obidve vydania časopisu spolufinancované z dotácie Ministerstva kultúry SR. "Práca na príprave a vydaní časopisu je dobrovoľnícka. Preto benefitom pre členov redakčnej rady a prispievateľov je priebežne počas roka 2016 interné vzdelávanie, zvyšujúce kredit a kvalitu časopisu," uviedla koordinátorka UTV.
"Cieľom vzdelávacieho workshopu Komunikácia v našej spoločnosti bol tréning písania príspevkov, aby sa stali príťažlivé aj pre mladšiu generáciu. Keďže marcové číslo časopisu Schody sa nieslo v tematickom zameraní medzigeneračného dialógu, mohli si prispievatelia vyskúšať nové zručnosti hneď v praxi a vytvoriť príspevky pre marcové Schody č. 11. Náplňou vzdelávacieho workshopu Grafická úprava časopisu bolo pod vedením skúseného lektora UTV riešiť problémy, s ktorými sa grafičky - seniorky pri jeho zostavovaní stretávajú," podotkla Sňahničanová.
Tematické zameranie septembrového vydania časopisu Schody č. 12 bude podľa nej o dobrovoľníctve vo vzdelávaní seniorov, čo je oblasť veľmi blízka pôsobeniu UTV. "V tomto čísle UTV spolu so študentmi zavŕši aj oslavy 20. výročia svojho založenia a načrtne vízie činnosti do budúcnosti. Všetky doterajšie vydania si záujemcovia môžu pozrieť na www.ucv.uniza.sk v sekcii UTV v záložke časopis Schody," dodala koordinátorka UTV.

Copyright © TASR 2016