7. 11. 2016

11. ročník Medzinárodného festivalu rozhlasových hier pre deti a mládež Prix Ex Aequo

11. ročník Medzinárodného festivalu rozhlasových hier pre deti a 
mládež 
Prix Ex Aequo

Rozhlas a televízia Slovenska v spolupráci s Európskou vysielacou úniou (EBU) usporiada v novembri 2016 11. ročník Medzinárodného festivalu rozhlasových hier pre deti a mládež Prix Ex Aequo.

Festival sa uskutoční v dňoch 8. až 11. november v Bratislave v Štúdiu 5 Slovenského Rozhlasu. Opäť za účasti zahraničných hostí, tentoraz zo 14. krajín – Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Čína, Nemecko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko a Vatikán.

Je to súťažná prehliadka rozhlasových hier pre deti a mládež, ktorá ponúka možnosť prezentovať výsledky umeleckého snaženia v oblasti tejto dramatickej tvorby, možnosť porovnávania, vzájomného ovplyvňovania i využitia najkvalitnejších programov jednotlivých rozhlasových staníc, združených v EBU.

Cieľom Prix ex aequo je udržať tvorbu pre deti v Slovenskom rozhlase v kontakte s aktuálnym dianím na medzinárodnej scéne a deklarovať v medzinárodnom kultúrnom kontexte, že SRo je inštitúciou, ktorá dokáže kvalitne prispievať do segmentu tvorby pre deti a mládež. Prioritou festivalu je podpora tvorby umeleckých diel pre deti a mládež v oblasti rozhlasovej drámy, podpora medzinárodnej výmeny v tejto oblasti a zároveň aj podpora výmeny teoretických, technických a odborných skúseností na medzinárodnej úrovni v oblasti rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mládež.

Festivalu sa môžu zúčastniť všetci aktívni a pridružení členovia EBU (European Broadcasting Union). Oficiálnymi jazykmi festivalu sú angličtina a francúzština, pracovným jazykom je angličtina. EBU so sídlom v Ženeve je najväčšia asociácia národných verejnoprávnych vysielateľov na svete. Má 75 aktívnych členov v 56 krajinách a 45 pridružených členov na celom svete. Únia koordinuje medzinárodnú programovú výmenu prostredníctvom siete Eurovízie a Euroradia, poskytuje svojim členom technické, operačné a právne služby, podporuje a pomáha rozvoju kvality obsahu verejnoprávneho vysielania. Slovenský rozhlas je aktívnym členom EBU od roku 1993. PRIX EX AEQUO je v súčasnosti jediným medzinárodným podujatím svojho druhu.

Sprievodným programom festivalu bude výstava ilustračnej tvorby tvorcov ceny deviatich ročníkov rozhlasového festivalu Zázračný oriešok pod názvom 9 zázračných tvorcov, na ktorej svoje práce vystavia Peter Čisárik, Eva Farkašová, Ľuboslav Paľo, Peter Uchnár, Miloš Kopták, Martina Matlovičová, Vladimír Král, Daniela Olejníková a Bystrík Vančo.
      Ďalším sprievodným programom bude výstava víťazných detských prác z celoslovenskej výtvarnej súťaže Neodíď nám, rozprávočka, ktorú vyhlásila Mestská knižnica mesta Piešťany v spolupráci s Literárnym informačným centrom – časopisom Slniečko, vydavateľstvom Buvik a RTVS pri príležitosti 90. výročia rozhlasovej rozprávky. Víťazné práce spomedzi 724 prihlásených vybrala odborná porota v zložení ilustrátorov Martiny Matlovičovej, Vladimíra Krála a Tomáša Klepocha.


Festival vyvrcholí záverečným galavečerom, ktorý sa uskutoční 11. novembra a naživo ho bude vysielať Rádio Regina.

      Zoznam krajín a vysielateľov na 11. ročníku Prix Ex Aequo


      Bulharsko - Bulgarian National Radio
      Chorvátsko - Croatian Radio
      Česká republika - Český rozhlas
      Čína - China National Radio
      Nemecko - Bayerischer Rundfunk, Mitteldeutscher Rundfunk, Südwestrundfunk, Westdeutscher Rundfunk
      Maďarsko - MTVA – Hungarian Radio
      Poľsko - Polish Radio
      Rumunsko - Romanian Radio Broadcasting Corporation
      Ruská federácia - Radio Russia
      Srbsko - Radio Belgrade, Radio Television of Vojvodina
      Slovensko - RTVS – Slovenský rozhlas
      Slovinsko - Radio Slovenia
      Švédsko - Swedish Radio Stockholm, Swedish Radio Göteborg
      Vatikán - Radio Vaticana

Verejnosť má vstup na celý festival od 8. do 11. novembra. /okrem otváracieho a záverečného ceremoniálu, ktorý je iba na pozvánky/