8. 11. 2016

Rada Európy školila novinárov v oblasti antidiskriminácie Rómov

Rada Európy školila novinárov v
oblasti antidiskriminácie Rómov

Medzinárodná ľudsko-právna organizácia Rada Európy v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity usporiadala v dňoch 02. 11. - 3. 11. 2016 vo Zvolene a na Donovaloch Národný seminár pre novinárov v oblasti antidiskriminácie Rómov so zameraním na etické podávanie správ o obyvateľoch rómskych komunít.
Seminár sa organizoval pre novinárov zo Slovenskej republiky, ktorí pracujú alebo si želajú pracovať s tematikou dotýkajúcou sa Rómov. Cieľom tréningu bolo posilniť povedomie a schopnosti novinárov v oblasti etického a objektívneho zobrazovania Rómov v médiách.
Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz na úvod uviedol, že poskytovaním etických a objektívne spracovaných informácii o živote rómskej komunity má neoceniteľný význam v zmysle znižovania sociálneho napätia a zvyšovania podpory širokej verejnosti k integračným politikám, ktoré nám napomôžu začleniť vylúčené skupiny obyvateľstva späť do spoločnosti.
Podľa Malgorzaty Rozyckej, zástupkyne Rady Európy cieľom Národného seminára pre novinárov v oblasti antidiskriminácie Rómov je nevyhnutné podporovať etické a objektívne zobrazovanie Rómov v médiách a zvyšovanie vedomostí v oblasti intervenčných mechanizmov štátu, ktoré sa zasadzujú za zlepšenie postavenia Rómov v spoločnosti ako aj poznanie histórie Rómov.
Seminár bol vyjadrením úsilia Rady Európy podporovať implementáciu Štrasburského vyhlásenia o Rómoch Rady Európy / CM(2010) 133 final 20. októbra 2010 / a cielenú pomoc členským štátom zdokonaliť uplatňovanie Európskeho dohovoru o ľudských právach, v zmysle výkladu Európskeho súdu pre ľudské práva.

TASR informoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.