8. 11. 2016

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS


Podľa prieskumu verejnej mienky, ktorý si nechal vypracovať telekomunikačný operátor SWAN, najmä mladší ľudia a obyvatelia veľkých miest stále častejšie pozerajú video obsah osamote, pričom televízor v konkurencii monitorov počítačov, tabletov a mobilných telefónov pomaly stráca svoj roky budovaný monopol.
Kým viac než polovica (52,1 % ) oslovených od 36 - 45 rokov tvrdí, že si pred televíznu obrazovku spolu s rodinou sadajú každodenne, to isté robí iba pätina príslušníkov generácie Y (19 - 25 rokov).
Ešte väčší rozdiel sa ukazuje medzi mestom a vidiekom. Kým každý deň si spoločne televíznu zábavu vychutnáva iba 25 % obyvateľov Bratislavy a Košíc, v obciach a menších mestách do 50.000 obyvateľov je to ešte stále viac ako 44 % miestnych.
Rozdiely sú aj v tom, aké programy divákov pred televízor priťahujú. Kým nadpolovičná väčšina Slovákov do 55 rokov sleduje s rodinou filmy, pričom v prípade mladých do 25 rokov je to až 76,9 %, starších nad 56 rokov k televízoru spolu s ďalšími členmi rodiny priťahuje skôr aktuálne spravodajstvo.
Ako dnes v Bratislave na stretnutí s novinármi uviedli predstavitelia spoločnosti SWAN, správanie televízneho diváka sa mení. Pre 55,5 % divákov je veľkým bonusom, že si môžu neskôr pozrieť vysielanie, ktoré by nevideli, keďže na rôznych staniciach idú paralelne zaujímavé programy. Nadpolovičná väčšina divákov si cení aj to, že si môžu v televízii pozrieť niečo zaujímavé, keď im práve nič z ponuky staníc nevyhovuje.
Rozdiel medzi staršou a mladšou generáciou sa prejavuje aj v tom, kde ľudia najradšej sledujú televízne vysielanie. Viac ako tri štvrtiny divákov nad 46 rokov uprednostňujú pohodlie domova. No viac ako 40 % ľudí mladších ako 35 rokov k sledovaniu televízie nutne nepotrebujú svoju obývačku.
Aj keď televízor stále takmer neohrozene dominuje medzi zariadeniami, na ktorých Slováci sledujú televízne vysielanie, v generácii do 25 rokov sa stále viac do popredia tlačia notebooky, ale aj obrazovky mobilných telefónov. Na sledovanie televízie ich používa viac ako štvrtina mladých.
Na otázku, či by mali záujem sledovať televízne vysielanie v telefóne alebo na tablete, takmer 27 % mladých do 25 rokov odpovedalo, že tak už robí a ďalších 7 % to v budúcnosti plánuje. Táto skupina divákov zároveň takmer na 100 % uvádza, že video obsah sleduje kedykoľvek, keď má príležitosť. V celkovej populácii už dnes vysielanie na mobilných zariadeniach sleduje viac ako 11 % ľudí a ďalších 5 % to zvažuje.

Copyright © TASR 2016