23. 5. 2017

Členské štáty EÚ schválili audiovizuálnu smernicu

Členské štáty EÚ schválili 
audiovizuálnu smernicu


Smernicu o audiovizuálnych službách schválili dnes kvalifikovanou väčšinou ministri kultúry členských štátov EÚ. Sporným bodom smernice bola regulácia sociálnych sietí umožňujúcich zdieľanie videí. Smernica podlieha schvaľovaniu v Európskom parlamente (EP).
Ministri mali na programe smernicu o audiovizuálnych a mediálnych službách. Nakoniec ju schválili kvalifikovanou väčšinou, keďže osem štátov bolo proti. Slovenský minister kultúry Marek Maďarič spomenul napríklad Spojené kráľovstvo, Holandsko a Dánsko. Slovensko hlasovalo za smernicu.
"Tým podstatným aj dramaticky konfliktným bodom bola práve regulácia nevhodných videoobsahov na platformách, ako je Youtube, alebo na sociálnych médiách. Predložený bol návrh, ktorý by reguloval nevhodné obsahy alebo dával by úlohu prevádzkovateľom sociálnych médií a platforiem regulovať videoobsahy s nevhodným obsahom najmä pre mladistvých," uviedol Maďarič.
Vysvetlil, že viacero členských štátov sa postavilo proti tomu, aby smernica regulovala aj sociálne siete. Po spore dosiahli ministri kompromis spočívajúci v tom, že smernica sa bude týkať len tých sociálnych sietí, pri ktorých "je videoslužba podstatnou súčasťou".
Presné definície, či je obsah extrémistický, alebo nevhodný pre mládež, smernica neobsahuje. To si presnejšie stanovia členské štáty v národnej legislatíve po schválení smernice. Vynucovanie vyplývajúcich pravidiel budú mať na starosť úrady na úrovni členských štátov. Na Slovensku by to bola Rada pre vysielanie a retransmisiu.
Revidovaná smernica, o ktorej členské štáty intenzívne diskutovali aj počas vlaňajšieho slovenského predsedníctva v Rade EÚ, teraz smeruje do europarlamentu. Maďarič dúfa, že smernica by mohla byť definitívne schválená na budúci rok, ale naznačil, že isté to nie je.
"Výhradu vyjadrilo osem členských štátov. To znamená, že v europarlamente, ktorý bude schvaľovať smernicu, to vytvára polohu nie veľmi priaznivú. Je to viac ako otvorené," vysvetlil situáciu pred hlasovaním v EP slovenský minister.
Ďalším bodom rokovania ministrov boli povinné kvóty na európske diela pri poskytovateľoch služieb na požiadanie, akým je napríklad Netflix. "Ak prejde táto smernica aj v europarlamente, 30 percent služby budú musieť venovať európskym dielam," vysvetlil Maďarič.
Konkrétny spôsob uplatnenia kvót na európsku tvorbu pri službách na požiadanie neupravuje smernica EÚ, ale až zákony, ktoré po jej schválení budú musieť prijať členské štáty.

Copyright TASR ©2017