25. 5. 2017

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) ukladala na dnešnom zasadnutí ďalšie sankcie. Finančnú pokutu 3000 eur dostal vysielateľ MAC TV (programová služba WAU) za to, že odvysielal zahraničný program s českým dabingom. Informovala o tom dnes Lucia Jelčová z RVR.
RVR ďalej odňala frekvenciu vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (programová služba Rádio One) za nevyužívanie frekvencie 99,6 MHz Žarnovica na príslušné účely.
Zároveň upozornila na porušenie zákona vysielateľa GES Slovakia, s.r.o. (programová služba Rádio Anténa Rock) za odvysielanie nepresnej informácie o skončení platnosti ročných diaľničných známok v programe Správy.
Vysielateľov Marián Dokupil - Doko Media (programová služba Šláger Rádio/ Rádio GO DeeJay) a Rádio WOW s.r.o. (programová služba RADIO WOW) upozornila na porušenie zákona za to, že nedoručili Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiace október až december 2016.

Copyright TASR ©2017