22. 5. 2017

Ochrana autorských práv sa má podľa návrhu poslancov EP týkať aj agentúr


Ochrana autorských práv sa má podľa návrhu 

poslancov EP týkať aj agentúr 


Osoh z pripravovanej smernice Európskej komisie o autorských právach by v súlade s pozmeňovacím návrhom, ktorý na prerokovanie predložili piati europoslanci, mali mať aj tlačové agentúry. O ich návrhu informovala v uplynulých dňoch rada Európskej aliancie tlačových agentúr (EANA).
      Zmienení europoslanci chcú, aby Európsky parlament (EP) schválil návrh komisie na tzv. príbuzné práva súvisiace s autorským právom pre vydavateľov tlače. Zasadzujú sa však zároveň o to, aby sa takáto ochrana týkala aj "tlačových agentúr".
      Zámerom zmienenej iniciatívy EK je, aby internetové vyhľadávače a agregátory platili vydavateľom tlače za redakčný obsah, ktorý využívajú. Jedným z piatich europoslancov, ktorí predložili pozmeňovací návrh s úmyslom zahrnúť do ochrany vydavateľov aj obsah vytvorený tlačovými agentúrami, je i podpredseda Výboru pre právne veci EP Jean-Marie Cavada.
      O všetkých predložených pozmeňovacích návrhoch bude EP diskutovať v septembri a následne pristúpi k hlasovaniu o celej smernici o autorských právach. EANA v tejto súvislosti uviedla, že bude v kontakte so strategickými europoslancami a bude sa zasadzovať za prijatie Cavadovho aj ďalších návrhov.
      EK navrhla smernicu o autorských právach vlani v septembri. Agentúry spadajúce pod EANA sa vtedy dohodli na memorande, v ktorom v podstate povedali, že pripravovaná ochrana vydavateľov je krokom správnym smerom, avšak za nevyhnutné označili, aby sa vzťahovala aj na obsah vytvorený tlačovými agentúrami.
      Rada EANA spoločne s agentúrou AFP v tejto súvislosti vytvorila aj malú lobistickú skupinu, ktorá zmienené memorandum používa ako základ pri stretnutiach s oddelením Európskej komisie pre autorské práva, Európskou radou a tiež niekoľkými kľúčovými členmi EP.
      EANA, ktorej členom je aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv.


Copyright TASR ©2017