22. 6. 2017

Marek Maďarič na Rade fondu Eurimages

Marek Maďarič 


na Rade fondu Eurimages

Minister kultúry SR Marek Maďarič v piatok 23. júna o 10.00 h v hoteli Radison Blue Calton na Hviezdoslavovom námestí 3 v Bratislave príhovorom otvorí zasadnutie Rady fondu Eurimages. Eurimages je kinematografický fond Rady Európy zameraný na koprodukciu, distribúciu a prezentáciu diel európskej kinematografie. Plenárnym zasadnutím Rady fondu Eurimages sa končí historicky prvé, týždňové zasadnutie Rady Eurimages na Slovensku.