20. 6. 2017

Výberový chronologický prehľad šéfov televízie, rozhlasu a RTVS po roku 1989

Výberový chronologický prehľad 

šéfov televízie, rozhlasu a RTVS po roku 1989


 
Novým generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) bude od augusta Jaroslav Rezník. Rozhodli o tom dnes v druhom kole tajnej voľby poslanci Národnej rady SR. Od členov snemovne získal šéf TASR v tajnej voľbe 95 hlasov. Rezník nahradí vo funkcii Václava Miku.

Slovenská televízia a rozhlas boli do apríla 1990 organizačnými zložkami federálnej televízie a rozhlasu v bývalom Československu.
Slovenská vláda schválila 8. apríla 1990 zmenu názvu Československej televízie v Slovenskej socialistickej republike (SSR) na Slovenskú televíziu. Dňa 4. septembra 1990 nastala ďalšia zmena. Federálnym kanálom zostal dovtedajší program F 1, zatiaľ čo druhý program sa rozdelil na dva samostatné okruhy - ČTV a S1.
Slovenská televízia bola zriadená 1. júla 1991 zákonom Slovenskej národnej rady (SNR) o Slovenskej televízii č. 254/1991 Zb. ako prvá verejnoprávna televízia v postkomunistických krajinách.
Zákonom č. 255/1991 Zb., ktorý prijala SNR 24. mája 1991, vznikol Slovenský rozhlas (SRo) ako verejnoprávna rozhlasová inštitúcia pre Slovensko.
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (FZ ČSFR) prijalo 30. októbra 1991 zákon č. 468/1991 Zb. o rozhlasovom a televíznom vysielaní. Otvoril sa tak priestor pre vznik duálneho systému elektronických médií.
Dňa 2. decembra 1992 zákonom č. 597/1992 Zb. prijatým FZ ČSFR zanikli federálne inštitúcie rozhlasu a televízie k 31. decembra 1992 spolu s ČSFR.
Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky (SR) od 1. januára 1993 vysielala Slovenská televízia (STV) na dvoch vysielacích okruhoch. STV pod týmto názvom zanikla k 31. decembru 2010.
Slovenský rozhlas (SRo) sa po vzniku samostatnej SR 1. januára 1993 stal jedinou celoštátne pôsobiacou rozhlasovou inštitúciou na Slovensku.
Od 1. januára 2011 začal v SR platiť zákon č.532/2010 Zb. o rozhlase a televízii, ktorý priniesol novú verejnoprávnu inštitúciu Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS), vznikla zlúčením STV a SRo do jednej inštitúcie.
Vtedajší predseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Richard Sulík poveril riadením RTVS dočasne Miloslavu Zemkovú, ktorá bola dovtedy na čele SRo. Zemková vzápätí rozhodla, že STV povedie dočasne Ľubomír Machaj a SRo Daniela Vašinová.
TASR prináša výberovú chronológiu šéfov televízie, rozhlasu a Rozhlasu a televízie Slovenska po roku 1989.


Riaditelia a štatutári televízie (1989-2010):

Jaroslav Hlinický: február 1984 - január 1990

Vladimír Strnisko: 10. januára 1990 - 11. januára 1990, jeden deň - slovenská vláda ho zvolila do funkcie a na druhý deň ho po protestoch televíznych pracovníkov odvolala.

Roman Kaliský: január 1990 - august 1990

Peter Zeman: september 1990 - máj 1991

Rudolf Šimko: jún 1991 – marec 1992

Marián Kleis: apríl 1992 - september 1992

Peter Malec: október 1992 - november 1993

Miroslav Majoroš (štatutár): november 1993 - február 1994

Ivan Stadtrucker: február 1994 - december 1994

Jozef Darmo: december 1994 - december 1996

Igor Kubiš: december 1996 – november 1998

Štefan Dlugolinský (štatutár): 12. november 1998 – 19. november 1998

Milan Materák: november 1998 – august 2002

Jozef Filo (štatutár): august 2002 – január 2003
Jozef Mračna (štatutár): august 2002 – január 2003

Richard Rybníček: január 2003 - júl 2006

Branislav Záhradník (štatutár): júl 2006 – november 2006
Ľubor Košút (štatutár): júl 2006 – november 2006

Radim Hreha: december 2006 – december 2007

Jozef Mračna (štatutár): december 2007 – apríl 2008

Štefan Nižňanský: apríl 2008 – december 2010


Riaditelia rozhlasu (1989-2010):

Vasiľ Bejda, riaditeľ: 1989 – 1990

Viliam Roth, riaditeľ: 1990

Vladimír Štefko, riaditeľ: 1990 – 1991

Vladimír Štefko, ústredný riaditeľ: 1991 – 1994

Ján Tužinský, ústredný riaditeľ: 1994 – 1997

Jaroslav Rezník, ústredný, od 2003 generálny riaditeľ: 1997 – 2005

Miloslava Zemková, generálna riaditeľka: od 2006 - 2010


Riaditelia a štatutári RTVS (2011 - súčasnosť):

Miloslava Zemková (štatutár): január 2011 – február 2011

Miloslava Zemková: február 2011 – jún 2012

Daniela Vašinová: jún 2012 – august 2012
Peter Ondro (štatutár): jún 2012 – august 2012

Václav Mika: august 2012 – súčasnosť

Copyright © TASR 2017