19. 6. 2017

Vyjadrenie k článku zo dňa 17.6.2017 uverejnenom v Pravde s titulkom "Oklamali nás, tvrdia odborári o vedení RTVS"

Vyjadrenie k článku 


zo dňa 17.6.2017 uverejnenom v Pravde s titulkom 
"Oklamali nás, tvrdia odborári o vedení RTVS"


Na tomto mieste sa ostro ohradzujem voči vyzneniu tohto článku a mám za to, že článok vznikol účelovo v spojení s nadchádzajúcou voľbou GR RTVS.
      Článok nebol autorizovaný a ani uvedené citácie nie sú autentické, sú vytrhnuté z celkového kontextu telefonického rozhovoru.
      Počas celého pôsobenia vo funkcii predsedu ZO OZM pri RTVS Ba sme sa ako naša odborová organizácia, tak aj ostatné odborové organizácie pôsobiace na pôde RTVS snažili viesť otvorený a konštruktívny dialóg s vedením RTVS. Žiadnym spôsobom sme  nezasahovali a ani nechceme ovplyvňovať voľby GR RTVS. Prvoradou úlohou odborových organizácií je vyjednávať pracovné podmienky pre zamestnancov, dohliadať na dodržiavanie Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy RTVS. A toho sa budeme držať aj v nasledujúcom období.