23. 6. 2017

Otvorený list pre portál zena.pravda.sk

Otvorený list pre portál 
zena.pravda.sk

Týmto listom adresovaným portálu zena.pravda.sk vyzývame redakciu denníka Pravda, aby prehodnotila obsah niektorých príspevkov zverejňovaných na tomto portáli. Táto výzva sa týka primárne autora/autorky pod iniciálami MaM, ktorý/ktorá sa vo svojich príspevkoch zdanlivo venuje poradenstvu v oblasti intímneho života dospelých.

Domnievame sa, že horeuvedený autor/autorka vo svojich príspevkoch porušuje etický kódex novinára/novinárky, konkrétne bod 12 a z neho vyplývajúcu ochranu verejného záujmu (t.j. tiež ochrana morálky a základných spoločenských hodnôt).

Autor/autorka MaM vo svojich príspevkoch často navádza ženy na submisívne a servilne správanie, ktoré vychádzajú z autorových/autorkiných stereotypných predstavách o ženstve i mužstve. Vyjadrenia autora/autorky majú vzbudzovať v ženách podvedome vinu, či frustráciu, ak nevyhovejú v sexuálnom styku primárne partnerovi: “Niektorí muži pri tichej žene dokonca strácajú erekciu.” Zdroj, “Nie všetci muži sa dokážu vyrovnať s tým, že nemajú dokonalé partnerky.” Zdroj, či “Hľadanie milenky je často podmienené stereotypom, ktorým ste muža zavalili v posteli.” Zdroj.

Takéto vzbudzovanie viny tiež môže na niektoré ženy pôsobiť aj ako forma sexuálneho nátlaku, ktorý autor/autorka miestami priamo propaguje: “Pri tej, čo si nedá vyhrnúť nočnú košeľu a tvári sa ako netýkavka ešte žiadny muž nedostal neodolateľnú túžbu.” Zdroj, “Znie to neuveriteľne, ale môžete si byť istá, že muži častejšie opustia tiché milenky ako tie, ktoré možno neovládajú toľko sexuálnych polôh, ale dobre stonajú.” Zdroj, “Oni chcú všetko vidieť. Telo, vagínu, mať zo sexu aj vizuálny zážitok a hanblivé baby každého chlapa len rozčuľujú.” Zdroj

Autor/autorka týchto príspevkov, ktoré sú zdanlivo napísané, aby privodili párom sexuálny pôžitok, na niektorých miestach dokonca predpokladá, že je prirodzenou súčasťou romantického vzťahu jeho vyústenie v partnerské násilie: “Muž, ktorý miluje partnerku, na ňu bude žiarliť tak intenzívne, až vám to niekedy môže vadiť.” Zdroj

Z čítania príspevkov autora/autorky MaM je zjavné, že ženy rád/rada prezentuje ako predmet túžby, čo nevnímame ako problematické. Za problematickú považujeme jeho/jej tendenciu prirovnávať ženy ku predmetom, ktoré je možné kúpiť, či vymeniť: “Nie je dôležité, ako vyzeráš. Ale je! A je to často aj dôvod, aby vás chlap jednoducho vymenil za lepší model. Pozrime sa realite do očí. Muži majú tendenciu meniť funkčný televízor, auto, mobil iba z jediného dôvodu. Niečo sa im páči viac.” Zdroj “Chĺpky na ženskom pohlaví môžete upraviť do tvaru srdiečka, alebo prvého písmena jeho mena. A kde toto najviac na partnera zapôsobí? Prakticky kdekoľvek, ale ak by ste spolu vkročili na nudapláž, bude sa pred ostatnými cítiť ako kráľ. Aj preto, že v lone máte „vytetované“, komu patríte.“ Zdroj “Najkrajšie kusy (ženy) si ukladajú v pamäti a potom ich využívajú v rámci osamelých hier, alebo erotických predstáv.” Zdroj., “Už necíti radosť, že vás má, sám seba sa pýta, čo si to „našiel“. Zdroj

V týchto príspevkoch autor/autorka zároveň vychádza zo svojich vlastných ideálnych a stereotypných predstav o žene ako o slúžke, ktorej úlohou je splniť všetky priania partnera ako v posteli, tak aj v domácnosti: “Túžia poláskať, potešiť, aby ich čakala partnerka, ktorá k nim po otvorení dverí pribehne a vybozkáva.” Zdroj

Nevera zo strany partnera je podľa autora/autorky MaM takmer vždy zapríčinená nedostatkom sexuálnej submisivity zo strany partnerky: “Ak muža nezvádzate, ráno mu nezakrútite ritkou, aby mal na čo celý deň myslieť, nepredvediete mu koketný úsmev, či prsia len tak kdesi vonku pre potešenie, dá prednosť tej, čo toto presne dokáže.” Zdroj, “Nespokojnosť so sexom je hlavný dôvod, pre ktorý muži vyhľadávajú neveru.” Zdroj, “Znie to neuveriteľne, ale môžete si byť istá, že muži častejšie opustia tiché milenky ako tie, ktoré možno neovládajú toľko sexuálnych polôh, ale dobre stonajú.” Zdroj, “Nikdy vám to nepovie priamo, ale môže konať poza váš chrbát.” Zdroj. Autor/autorka však prejavuje istú rozpoltenosť v tom, čo muži od svojich partneriek očakávajú. Vyzýva ženy, aby sa snažili primárne o splnenie požiadaviek muža, neustále sa zdokonalovali a vyslovene ho “zabávali”: “Ak máte všetko ako z kopírky, muži nie sú šťastní, nuda ich ubíja a únik v tomto prípade často znamená aj iné náručie.” Zdroj

Napriek tomu, že sú príspevky autora/autorky MaM zvyčajne namierené na “poradenstvo” pre ženy, vnímame mnohé vyjadrenia MaM aj ako stereotypizujúce voči mužom. V týchto príspevkoch sú muži prezentovaní ako neustále virilní jedinci, ktorých záujem o partnerku vychádza len z ich potreby sa za každej okolnosti sexuálne uspokojiť. Sexuálny drive muža a z neho vychádzajúca nespokojnosť je zároveň považovaná za primárnu vlastnosť všetkých mužov, ktorá často vyúsťuje do autorom/autorkou obhajovanej nevery: “Ak sa za niečo na sebe hanbíte, nečakajte, že muž to bude tolerovať celoživotne.” Zdroj., “Vedeli ste, že málo nahoty mnohých privádza k rozhodnutiu nájsť si novú partnerku?” Zdroj.

Autor/autorka zároveň mužov prezentuje ako jedincov, ktorí sú neschopní a ktorých je možné jednoducho prekabátiť: “Ja to zvládnem sám. Tejto vete z mužských úst nikdy neverte a vždy zavolajte aj záložné zdroje. Najlepšie potichu a nenápadne, aby si ten váš hneď nemyslel, že mu neveríte. Muži majú tendenciu nepoužívať návody, vedieť všetko najlepšie a tváriť sa, že sa všetkému rozumejú.” Zdroj., Autor/autorka zároveň mužov redukuje na primitívne sexuálne zvieratá, ktoré zakaždým využívajú situáciu a sebestredne vyhľadávajú len svoje potešenie: “Muž sa dokáže pretvarovať, ale niekedy mu prasknú nervy. A to práve vtedy, ak nedosiahne svoje.” Zdroj., “Aj toto leto sa nudapláže naplnia mužmi. A treba povedať rovno, že máloktorý z nich, na rozdiel od žien, tam chodí, aby mal pekne opálené intímne partie. Idú pozorovať iné ženy, ale nie príliš okato, erekcia sa totiž v týchto miestach nenosí. Najkrajšie kusy si ukladajú v pamäti a potom ich využívajú v rámci osamelých hier, alebo erotických predstáv.” Zdroj

Na základe uvedeného požadujeme celoštátny mienkotvorný denník Pravda s najdlhšou tradíciou na Slovensku, aby zvážil príspevky, ktoré sa prezentujú ako poradenstvo pre pohlavné spolužitie. Spomínané príspevky môžu totiž vyvolávať v ženách aj mužoch neistotu či dokonca frustráciu, ak nespĺňajú idealizované predstavy autora/autorky o oboch pohlaviach. Vnímame to tak, že denník Pravda je tiež zodpovedný za poradenstvo, ktoré na svojich stránkach publikuje.

Domnievame sa, že autor/autorka v týchto vyjadreniach prenáša svoje vlastné idealizované a stereotypné predstavy o ženách a mužoch do svojho poradenstva. Tieto príspevky nečítajú len dospelí, ale i mladí ľudia, ktorí si predstavy o tom, čo je v sexe príjemné pre oboch partnerov, či dokonca, čo sú predpoklady “zdravej” sexuality, zatiaľ len formujú. Cieľom príspevkov nie je skutočne vzdelávať o sexuálnom živote mužov aj žien, či im radiť, ako žiť spokojný sexuálny život, keďže vychádzajú z jednoduchých zovšeobecnených predstáv primárne o tom, čo (podľa autora/autorky všetci) muži od partneriek požadujú. Horeuvedené vyjadrenia sú ofenzívne ako k ženám, tak aj k mužom a nezohľadňujú ich jedinečné a individuálne potreby, vlastnosti a preferencie.

Vyzývame redakciu denníka Pravda, aby prehodnotila, či sa chce takýmto obsahom prezentovať online a či považuje takúto formu “poradenstva“ za vhodnú alebo dokonca etickú. Zároveň vyzývame redakciu denníka Pravda, aby sa k tomto otvorenému listu vyjadrila a zaujala postoj k obsahu, ktorý na svojej stránke publikuje a za ktorý je tým pádom aj zodpovedná.

Kolektív okolo magazínu feminist.fyi a OZ Femília: