10. 12. 2014

Mirjana Hron Sikimič je splnomocnená k zastupovaniu Spoločnosti 7 Plus

Mirjana Hron Sikimič je splnomocnená k
 
zastupovaniu Spoločnosti 7 Plus

Dňom 9. decembra 2014 je Ing. Mirjana Hron Sikimič splnomocnená k zastupovaniu SPOLOČNOSTI 7 PLUS, a. s., vo všetkých organizačných, obchodných a pracovnoprávnych aktivitách spoločnosti.