12. 12. 2014

VÝROKY TÝŽDŇA

               VÝROKY TÝŽDŇA 
   

„Na mestskom zastupiteľstve v Košiciach som bol napriek vypísanej PN, pretože išlo o ustanovujúce mestské zastupiteľstvo, na ktorom si bolo potrebné prevziať osvedčenie o zvolení za poslanca.“
Otto Brixi


"Kresťanstvo je historicky mocným zdrojom jednoty. Je základom ruského národného štátu, pričom Krym je pre Rusko rovnako dôležitý ako Chrámová hora pre Jeruzalem".
Vladimir Putin

"Spoločnosť SkyToll, a.s. je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorá nie je povinná zverejňovať svoje zmluvné vzťahy, ani ich komentovať. Ďalšou relevantnou okolnosťou je, že zmluvné vzťahy našej spoločnosti s dodávateľmi sú právne upravené ako dôverné informácie s obojstranným záväzkom mlčanlivosti, preto Vám zmluvu so spoločnosťou Fleetpay nemôžem poskytnúť."
Anton Bódis , Sky Toll


„Boli síce aj hlasy, tak Zmajkovičovú podporme, no potom prevážil rozumný postoj.“
Antonín Cicoň