11. 12. 2014

Slovenská asociácia novinárov odmenila výročnou cenou Lenku Eremiášovú

Slovenská asociácia novinárov odmenila 

výročnou cenou Lenku Eremiášovú

Výročnou cenou odmenila Slovenská asociácia novinárov (SAN) redaktorku Lenku Eremiášovú na výročnom seminári Aktuálne pre členov SAN, ktorý sa uskutočnil dnes podvečer v bratislavskom Klube slovenských spisovateľov. Ocenenie jej odovzdal predseda SAN Štefan Dlugolinský.
Profesionálna dráha rodáčky z Brezna Lenky Eremiášovej (1976) je spojená už skoro dve desaťročia s médiami. Začínala v regionálnom týždenníku Priekopník, pracovala v Mestskej televízii Banská Bystrica, v zozname jej pôsobenia sú Slovenská televízia Banská Bystrica a neskôr Bratislava, Národná rada SR a v súčasnosti vydavateľstvo Mayer Media, v portfóliu ktorého sú mesačník Extra Plus a portál Extra Slovensko, kde pôsobí vo funkcii riaditeľky. Slovenská asociácia novinárov udeľuje výročné ceny a čestné uznania svojim členom od roku 2003.
„Je to ocenenie a uznanie práce, ktorú robíme, časopis Extra Plus vychádza 15 rokov, je to ocenenie nielen moje, ale je to cena pre všetkých kolegov a celý môj realizačný tím. Určite ma to teší, pretože ľudia ocenenia získavajú vo vyššom veku, je to určite príjemné,“ uviedla pre TASR Lenka Eremiášová. Žurnalistika bola jej cieľom od školských lavíc, písať príspevky začala už v štrnástich rokoch.
V priebehu seminára informoval členskú základňu prvý podpredseda SAN Ľudovít Števko o novinárskej etike a objektivite, Martin Lacko vystúpil s príspevkom na tému zápas o pamäť národa, o novinároch a médiách v Ruskej federácii uviedol poznatky predseda Štefan Dlugolinský.
Slovenská asociácia novinárov (SAN) je dobrovoľná nestranícka organizácia slovenských novinárov a publicistov, ktorá vznikla v roku 2000. Rešpektuje a podporuje záväzky členských štátov Rady Európy (RE), prijaté v Európskom dohovore o ochrane základných práv a slobôd a v Deklarácii o slobode vyjadrovania a informovania, v ktorej členské štáty EÚ potvrdili ich trvalú oddanosť princípom slobody vyjadrovania a informovania, ako základných prvkov pluralitnej demokratickej spoločnosti.

Copyright © TASR 2014